Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 4. 1995)


 

Problém č. 2527

Miroslav Brada, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Problém č. 2528

Ernst Altman, Nemecko

Akad. Monatshefte

für Schach 1911

Mat 3. ťahom (4+5=9)Kontrolná notácia: 2527: bKf6 Dg8 Sd4 Je5 Jg5 Pe4 g4 h2 h4 (9), čKf4 Sf1 Ja7 Jf2 Pc4 e6 g6 (7) – dvojťažka, 2528: bKd8 Db7 Vb3 Vd1 (4), čKa2 Sh7 Je1 Pa3 b2 (5) – trojťažka.

20-ročný Zvolenčan a bratislavský vysokoškolák Miroslav Brada pracuje v č. 2527 s dvoma tematickými zvodnosťami, ktorých hrozby sa v riešení objavia ako maty. Nemecký autor Ernst Altman (? – 18. 10. 1916) padol v I. svetovej vojne. Že patril k talentovaným autorom vás iste presvedčí trojťažka č. 2528.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2509 (Veselenčuk) z 23. 2. 1995. Nejde 1.Dh1? Kb4!, 1.Dg1? e3! a ani 1.Da1? Kd4 2.b3 mat, ale 1...a3! Rieši 1.De1 hr. 2.D:e4 mat, 1...Kb4, e3 2.d3, Dh4 mat. Téma pokusov so snahou nájsť to "správne miesto" pre bielu dámu, pričom drobné zámeny hier i funkcií niektorých ťahov vyvolávajú skôr rozpaky, či ich uznať za tému, alebo nie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Milan Fábry z Nových Zámkov.

Riešenie problému č. 2510 (Jorgensen) z 23. 2. 1995. Zdanlivé hry 1...Sd5, Vd5 2.Jb5, De4 mat. Zvodnosť 1.D:f7? hr. 2.Dc4 mat, 1...Sd5, Vd5 2.Da7, Df4 mat, viazne na 1...Vc5! Rieši 1.Jd5 hr. 2.Vd1 mat, 1...S:d5, V:d5 2.Sc5, Vc4 mat. Motivačná rôznorodosť vo vzdušnej mereditke sú dominantnými prvkami milej skladby, pričom núkajúce sa "možnofázy" s rovnakými typmi líniových matov, ako zvodnosť, ani nechýbajú (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Juraj Buzáš z Tekovských Lužan.

* Dokončenie bodovania riešení. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi za trest 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú.


Vzad << >> Vpred