Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 2. 1995)


Problém č. 2509

Semen Veselenčuk, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+5=10)


Problém č. 2510

Walter Jorgensen, Dánsko

II. cena, Problemschack 1953

Mat 2. ťahom (7+5=12)Kontrolná notácia: 2509: bKc6 Db1 Sc2 Pb2 d2 (5), čKc4 Pa4 e4 e6 h5 (5) – dvojťažka, 2510: bKa1 De8 Vc1 Sd6 Se2 Jc3 Pa4 (7), čKd4 Vh5 Sa8 Pe3 f7 (5) – dvojťažka.

V pôvodnej dvojťahovej mereditke č. 2509 má pokusové sólo bDb1. V reprodukovanej skladbe č. 2510 vám predstavujeme medzinárodného majstra v kompozičnom šachu Waltera Jorgensena (nar. 3. 10. 1916), ktorý v Albumoch FIDE získal 49,53 bodu. Vo forme zdanlivých hier 1...Sd5 2.Jb5 mat a 1...Vd5 2.De4 mat, tematickej zvodnosti 1.D:f7? a riešenia spracoval na poli d5 tému Grimshaw (Z–32–26) s využitím škodlivého motívu blokovania poľa.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Štúrova 4, 815 80 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2490 (Degener) z 15. 12. 1994. Zvodnosť 1.Vh4? hr. 2.Dd3 (A) mat, 1...Ke3 2.Sc5 (B) mat, viazne na 1...f:e2! Zvodnosť 1.a:b4? hr. 2.Sc5 (B) mat,. 1...Ke3 2.Dc3 (C) mat, viazne na 1...b6! Zvodnosť 1.S:b4? hr. 2.Dc3 (C) mat, 1...Ke3 2.Dd2 (D) mat (1...e3 2.Vd7 mat), viazne na 1...Jb5! Rieši 1.Ve7 hr. 2.Dd2 (D) mat, 1...Ke3 2.Dd3 (A) mat (1...e3, Sf7 2.Db2, Ve4 mat). Hodnotný cyklus s využitím viacerých klasických prvkov. Celkovému výbornému dojmu neublížia ani viaceré nefunkčné pokusy (1.Vc7?, 1...e3!), v ktorých sa vyskytuje menšia časť tematického obsahu ešte raz (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane J. Svitarák zo Šamorína.

Riešenie problému č. 2491 (Bonivento a Fleck) z 22. 12. 1994. Zvodnosť 1.Se5? hr. 2.Df4 mat, 1...e2, Jd5 2.Jf2, Dg6 mat, viazne na 1...Se2! Zvodnosť 1.J3e5? hr. 2.Df4 mat, 1...e2, S:g5+ 2.Jf2, D:g4 mat, viazne na 1...Jd5! Rieši 1.J4e5 hr. 2.Df4 (g4) mat, 1...e2, Jd5, V:e5 2.J:d5, Dg6, D:e5 mat. Zaujímavá trojfázová skladba (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Odmenu za správne riešenie dostane Mgr. Z. Vicén zo Starej Bystrice.


Vzad << >> Vpred