Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(2. 3. 1995)


Problém č. 2511

Cornelis Groeneveld, Holandsko

VI. cena

L'Italia Scacchistica, 1954

Mat 2. ťahom (7+5=12)


 

Problém č. 2512

Willem Hoek, Holandsko

Tijdschrift KNSB, 1950

Mat 3. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: 2511: bKc6 Dc4 Vh4 Jh6 Pc5 e2 g5 (7), čKe5 Jf4 Pd4 e6 h5 (5) – dvojťažka, 2512: bKf5 Vb4 Sf8 Ja7 Jf7 (5), čKd5 Pc7 (2) – dvojťažka.

V č. 2511 od Cornelisa Groenevelda (nar. 25. 6. 1922) si predovšetkým všimnite zdanlivé hry 1...J~, J:e2!, d3, Ke4. Miniatúrna trojťažka od ďalšieho Holanďana W. Hoeka (nar. 9. 11. 1920) má dva pekné varianty.

Riešenie pošlite do troch týždňov na novú adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2492 (Bannyj) z 22. 12. 1994. Zvodnosť 1.Ke4? hr. 2.Se6 mat, 1...V:c3 2.Vd4 (B) mat, viazne na 1...g3! Zvodnosť 1.Sa5? hr. 2.Vd4 (B) mat, 1...V:c3, b2, c5 2.Se6 (A), Da2, Jb6 mat, viazne na 1...S:f2! Rieši 1.Vg3 hr. 2.Se6 (A) mat, 1...V:c3, Kd5 2.De4 (C), D:b3 mat. Recipročná zámena funkcií ťahov Se6 a Vd4 vo zvodnostiach a nádherné staroklasické riešenie – hotový drahokam (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane J. Adamko z Trnavy.

Riešenie problému č. 2493 (Lörinc) z 29. 12. 1994. Do úvahy prichádza 13 možností: a1, b2, h2, g3, h4, f6, g7, c8, d8, e8, f8, g8 a h8. Riešením je 1.S:e5 mat, ktorý matuje na všetkých uvedených poliach. Zvýšiť počet polí, na ktoré možno postaviť čierneho kráľa už asi nejde kvôli tomu, že pozícia diagramu by nebola legálna (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Imrich Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi.

Riešenie problému č. 2494 (Zikuška) z 29. 12. 1994. 1.a8čK Ka7 2.J:b6 K:a6 3.V:a4 mat obom čiernym kráľom. Niekoľko drobných strategických osviežení v kladnom i zápornom slova zmysle (patová pozícia, väzba bPb5) trochu osviežuje starú Cumpeho ideu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Jozef Šturdík z Trnavy.


Vzad << >> Vpred