Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 5. 1995)


 

Problém č. 2531

Emil Palkoska, Česko

Ajan Sana 1932

Mat 2. ťahom (8+6=14)


Problém č. 2532

Emil Palkoska, Česko

I. cena

Trollhättans Schacksällskap 1932

Mat 3. ťahom (12+7=19)Kontrolná notácia: 2531: bKb6 Dg2 Vb4 Sa1 Sa6 Jg5 Pd4 g3 (8), čKe3 Pa4 d2 f2 f5 g4 (6) – dvojťažka, 2532: bKg1 Db7 Vc2 Vf5 Se5 Jd2 Jf4 Pa5 b3 c6 d4 h3 (12), čKe3 Vb6 Pa6 a7 b4 c7 h4 (7) – trojťažka.

Dnes je tomu práve 124 rokov, čo sa narodil významný predstaviteľ českej školy – JUDr. Emil Palkoska (11. 5. 1871 – 14. 5. 1955). Bol zakladateľom novočeskej školy, ktorá zdôrazňuje spojenie modelových matov s logickou kombináciou. Celkove zložil vyše 1500 skladieb, prevažne trojťažiek a získal asi 200 vyznamenaní (z toho 35 prvých a 85 ďalších cien). V Albumoch FIDE získal 18 bodov. Takmer polstoročie (1907–1954) viedol pražský krúžok priaznivcov kompozičného šachu, ktorý si hovoril "Fakulta". Napísal knihy: Schachprobleme: Weiss: Dame und ein Läufer (spolu s A. C. Whiteom, 1911) a Idea a ekonomie v šachové úloze (1928, druhé vydanie 1947). Dvojťažka č. 2531 je z klasickej kuchyne. V trojťažke č. 2532 nájdete tri modelové maty s pomocou, no cennejšie sú dva jednotné strategické varianty. Podobné skladby v Čechách mali v tej dobe mnohých odporcov, no až neskôr sa ukázalo, že Palkoska dovidel ďaleko za roh. Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2512 (Hoek) z 2. 3. 1995. 1.Va4 tempo, 1...c6 2.Jc8 c5 3.Je7 mat, 1...c5 2.Sg7 c4 3.Va5 mat. Štyri blokovania jedným pešiakom, pričom vždy v druhom ťahu je umožnený posilňujúci medziťah a v treťom ťahu sa druhý pár "zaslúži" o priame umožnenie matu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane E. Varga z Bratislavy.

* Ďalšie stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu bude zajtra (12. 5.) od 18. h v Dome kultúry Ružinov.


Vzad << >> Vpred