Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(4. 5. 1995)


Problém č. 2529

Semen Veselenčuk, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+4=11)

A. Diagram B. Po úvodníku v A


Problém č. 2530

Dr. Cor Goldschmeding, Holandsko

II. cena, Probleemblad 1963

Mat 3. ťahom (6+6=12)

 Kontrolná notácia: 2529: bKe4 Dc4 Vh8 Sd8 Pf4 g4 h7 (7), čKf6 Sf8 Pe7 g7 (4) – dvojťažka, ako aj po správnom úvodníku, 2530: bKh2 Db2 Va4 Ve2 Se1 Jf6 (6), čKd3 Dc5 Jb3 Jh1 Pe3 e5 (6) – trojťažka.

V reťazovej dvojťažke (úloha, v ktorej po úvodníku vznikne iná úloha s rovnakou výzvou) č. 2529 nájdete spracovanú zámenu matov (každú pozíciu hodnotíme 2 bodmi). Trojťažka č. 2530 je spomienkou na medzinárodného veľmajstra v kompozičnom šachu – Dr. Cornelisa Goldschmedinga, ktorý začiatkom februára 1995 vo veku 67 rokov podľahol zákernej chorobe. Uverejnil vyše 800 skladieb a v Albumoch FIDE získal 77 bodov. V dnešnej ukážke z jeho tvorby nájdete spracovanú cyklickú zámenu druhých a tretích ťahov bieleho (AB–BC–CA).

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlasu ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2511 (Groeneveld) z 2. 3. 1995. Zdanlivé hry 1...J~, J:e2!, d3, Ke4 2.D:d4, D:e2, D:f4, D:e6 mat. Rieši 1.e4 tempo, 1...J~, d:e3 e.p., d3, K:e4 2.Jf7, D:f4, Jf7, De2 mat. Zámena matov i obrán s polorecipročným efektom a súčasne názorná ukážka, ako má správne vyzerať splnenie antiduálového pravidla (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane A. Nagy z Dunajskej Stredy.

* V nedeľu (7. mája 1995) od 9.30 h. v ZK Slovakofarma Hlohovec (Železničná 12) sa z príležitosti medzinárodného šachového turnaja Slovak Open Hlohovec – 1995 uskutoční už druhý ročník riešiteľskej súťaže. Bude sa 90 minút riešiť päť šachových skladieb a prví traja riešitelia získajú hodnotné vecné ceny. Na súťaž sa možno prihlásiť tesne pred jej začiatkom.


Vzad << >> Vpred