Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 3. 1996)


Problém č. 2619

Gustav Jönsson, Švédsko

Problemnoter 1956

Mat 2. ťahom (4+3=7)


Problém č. 2620

Zacharias Fjellström, Švédsko

Springaren 1953

Mat 2. ťahom (3+4=7)Kontrolná notácia: 2619: bKe7 Dd3 Sd5 Pf2 (4), čKe5 Sa1 Pf5 (3) – dvojťažka, 2620: bKe1 Dg6 Vd5 (3), čKf3 Jd2 Pe3 f4 (4) – dvojťažka.

Po č. 2617 (Ekström: bKd2 Dd4 Va3 (3), čKb1 Ja2 Pb2 (3) – mat 2. ťahom) a č. 2618 (Hermanson: bKh5 Dd7 Se3 Pd4 (4), čKf6 Jf3 (3) – mat 2. ťahom) pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž, v ktorej sa rieši 34 šachových skladieb o peňažné ceny ďalšími dvoma súťažnými dvojťažkami – miniatúrkami.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2594 (Rice) z 14. 12. 1995. Zdanlivé hry 1...V~, J:g2, c4, c:b5, Sg1 2.Ve3, Sh7, Vd4, Sd5, J:g3 mat. Rieši 1.V:g3 tempo, 1...V:g2 (d2, c2), J:g2, c4, c:b5, Sg1, Ve1, S:g3+, Jb~ 2.De3, Df3, De7, Da8, Vg4, Jf2, J:g3, Dd3 mat. Dvojfázová zámena piatich matov – úctyhodný výkon (A. Kalita, Bratislava). Klasická forma mnohonásobnej zámeny so všetkými kladmi, ktoré bolo možné nájsť v dvojťažke pred štyrmi desaťročiami (B. Moravčík, B. Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Z. Labai z Veľkého Kýru.

Riešenie problému č. 2595 (Onkoud) z 21. 12. 1995. Zvodnosť 1.Jd7? hr. 2.Je7 (A) mat, viazne na 1...e5! Zvodnosť 1.Jh7? hr. 2.Sg4 (B) mat, viazne na 1...g5! Rieši 1.Kc4 tempo, 1...e5, g5 2.Je7 (A), Sg4 (B) mat. Vysokooriginálne úsporné zvládnutie D–paradoxu, asi najúspornejšie, aké som doteraz zaregistroval (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane D. Holec z Nového Mesta nad Váhom.

* Dokončenie bodovania riešení. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi za trest 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú.


Vzad << >> Vpred