Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 6. 1996)


Problém č. 2649

Alexandr Kuznecov, Rusko

I. cena

L'Italia Scacchistica 1972

Biely remizuje (6+5=11)


Problém č. 2650

Alexandr Kuznecov, Rusko

1. čestné uznanie

L'Italia Scacchistica 1972

Biely vyhrá (4+5=9)Kontrolná notácia: 2649: bKf5 Vc6 Se7 Jb5 Jf8 Pd2 (6), čKb1 Vb8 Jh8 Pa2 b4 (5) – biely začne a vynúti si remízu, 2650: bKd7 Vb6 Sa8 Pe2 (4), čKa7 Pa2 a6 e5 e6 (5) – biely začne a vynúti si výhru.

Obe dnešné utajené štúdie sú zároveň aj poslednými dvoma súťažnými skladbami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 2617–2650). Štúdia č. 2649 je na remízu a jej kompletné riešenie budeme hodnotiť 7 bodmi, č. 2650 je na výhru za 8 bodov. Prosíme vás tiež o dodržanie zasielacej lehoty. Oznámte nám tiež, ak sa vám štúdie nepodarí vyriešiť.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2635 (Veselenčuk) z 9. 5. 1996. Zvodnosť 1.Da1? hr. 2.D:a4 mat, 1...Kd4 2.b3 mat, viazne na 1...a3! Rieši 1.De1 hr. 2.D:e4 mat, 1...Kb4, e3 2.d3, Dh4 mat. Hrozbová voľná zámena dvoch hier s kľúčovou úlohou pokryť vo variantoch polia a5 a e5 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Nekonvenčná dvojfázová skladba (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2636 (Jerochin) z 9. 5. 1996. Zdanlivé hry 1...Se3, Se4 2.Jf3, d4 mat. Zvodnosť 1.De2+?, 1...Se3, Se4 2.d4, Jf3 mat, viazne na 1...Je3! Rieši 1.Dd7 hr. 2.Sf6 mat, 1...Sf7, S:e7 2.Jf3, d4 mat. Výborná racionálna dvojťažka, v ktorej nevadí ani šachujúci zvodník (A. Kalita, Bratislava). Gejzír nápadov, keď predúvodníková poloväzba dvakrát zaniká, najskôr je nahradená recipročnou zámenou nielen matov, ale aj viazaných strelcov, potom zámenou obrán s čistulinkým antiduálovým efektom. Bravo! (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred