Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 8. 1996)


Problém č. 2665

Ivan Garaj, Slovensko a

Lev Ulanov, Lotyšsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+7=13)


 

Problém č. 2666

Wolfgang Pauly, Rumunsko

Deutsche Schachblätter 1912

Mat 3. ťahom (14+5=19)Kontrolná notácia: 2665: bKb4 Ve1 Vh5 Sh6 Jf2 Jg3 (6), čKd4 Sd3 Jc4 Pd5 d6 g4 h7 (7) – dvojťažka, 2666: bKd8 Da6 Vb4 Vd7 Sa7 Sc6 Ja3 Jg2 Pa4 c4 c5 d6 g4 g5 (14), čKe5 Pd4 e4 e6 g7 (5) – trojťažka.

Spoločná slovensko–lotyšská dvojťažka č. 2665 je klasická. Trojťažka č. 2666 je spomienkou na 120. výročie narodenia Wolfganga Paulyho (15. 8. 1876 – 3. 3. 1934). Je v nej spracovaná bristolská téma v troch variantoch (priesečníková kombinácia, pri ktorej biela figúra razí dráhu inej bielej figúre).

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2650 (Kuznecov) z 27. 6. 1996. 1.Vb4! a1D (nešlo 1.Kc7? a1D 2.Sc6 Da5! a biely už nevyhrá). Autorova intencia je nasledujúca: 2.Sc6! a5 3.Vb7+ Ka6 4.Kc7! a4! (4...Dc3 5.Vb8 Dc5 6.Va8+ Da7 7.V:a7 a biely vyhrá) 5.Vb6+ Ka5 6.Kb7 a3 7.Vb5+ Ka4 8.Vb1+ a biely vyhrá (8 bodov). V piatom ťahu bieleho je však duál 5.Vb8 Ka5 6.Vb5+ (tu k cieľu vedie aj 6.Va8+ Kb4 7.V:a4+ D:a4 8.S:a4 K:a4 9.e4 Kb4 10.Kd6 Kc4 11.K:e6 Kd4 12.Kf5 Kc5 13.K:e5 a biely vyhrá, čo je v duále duál a tie sa nebodujú) 6...Ka6 7.Vb4! a3 (7...Ka5 8.V:a4+ D:a4 9.S:a4 K:a4 10.e4 a biely vyhrá) 8.Va4 mat (3 body). Štúdia má však duál (resp. vedľajšie riešenie už v druhom ťahu bieleho, ktorý hodnotíme rovnakým počtom 8 bodov). K výhre vedie aj 2.Se4 a5! 3.Vb7+ Ka6! 4.Kc7 Dc3+ (4...a4 5.Sd3+ Ka5 6.Vb5+ Ka6 7.Vc5+ Ka7 8.Va5 mat) 5.Kb8 a4 6.Sd3+ Ka5 7.Vb5+ Ka6 8.Vc5+ a biely vyhrá. Maximálne bolo možné získať 8+3+8=19 bodov, čo sa nikomu nepodarilo (8 riešiteľov získalo 8 bodov).

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 2617–2650) uverejníme v nasledujúcej rubrike, ktorá vyjde už v stredu 28. 8. 1996.


Vzad << >> Vpred