Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 8. 1996)


Problém č. 2667

Gerhard Maleika, Nemecko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)


Problém č. 2668

Fritz Köhnlein, Nemecko

V. Süddeutsche Schachbläter 1907

Mat 3. ťahom (6+2=8)Kontrolná notácia: 2667: bKf8 Dc1 Vb6 Sb7 Jb1 Jb3 Pc2 c3 d5 e2 (10), čKc4 Sb4 Jb2 Je4 Pa5 d6 e5 h2 (8) – dvojťažka, 2668: bKf1 Vd1 Ve7 Jh5 Pg4 h3 (6), čKf3 Sd2 (2) – trojťažka.

V pôvodnej dvojťažke č. 2667 je spracovaná klasická téma predĺženej obrany čJe4 s využitím škodlivého motívu blokovania poľa v štyroch variantoch. Takmer miniatúrna trojťažka č. 2668 je spomienkou na 80. výročie úmrtia Fritza Köhnleina (12. 12. 1879 – 5. 7. 1916). Je v nej spracovaná jedna z najstarších logických tém – Cheneyho–Loydova téma.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali skladby č. 2617 až 2650. Maximálne bolo možné získať 104 bodov, z toho za nekorektnosti 11 (v štúdii č. 2650). Poradie riešiteľov je nasledujúce: I. cena 93 bodov: Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves (vyhráva 500 Sk), II.–III. cena ex aequo 89 bodov: Alexander Bálint, Veľký Kýr a Ing. Alfréd Baroška, Kalná nad Hronom (každý vyhráva 350 Sk), IV. cena 87 bodov: RNDr. Oliver Ralík, Nitra (200 Sk), V. cena 86 bodov: Peter Škoda, Bratislava (100 Sk). Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 31 bodov (30 % zo 104) vyhrávajú žrebom 50 Sk nasledujúci: P. Filippi (Bratislava), A. Kalita (Bratislava), J. Krošlák (Púchov), J. Tomanička (Dubnica nad Váhom) a T. Vaško (Hájske).

Poradie ostatných riešiteľov: 84 b: J. Tomanička, 82 b: P. Filippi a I. Nagy, 80 b: A. Kalita a J. Lupták, 79 b: L. Krump a B. Moravčík, 76 b: M. Svrček, 74 b: J. Karel a R. Strieška, 53 b: J. Krošlák, 48 b: P. Sláma, 42 b: J. Podolák, 37 b: T. Vaško, 31 b: K. Henc, 18 b: J. Holubec, 16 b: J. Buzáš a Ľ. Frankovič, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 3 dní.


Vzad << >> Vpred