Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(31. 10. 1996)


Problém č. 2685

Lev Ulanov, Lotyšsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+8=20)


Problém č. 2686

Vasyľ Markovcij, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+4=9)Kontrolná notácia: 2685: bKg2 De8 Vf5 Vh4 Sd1 Se1 Ja1 Je4 Pa3 a5 b2 c2 (12), čKa4 Dc6 Vb1 Pb5 b6 b7 c7 d3 (8) – dvojťažka, 2686: bKe6 De2 Vf1 Sh2 Pg3 (5), čKh3 Pg5 g6 h4 (4) – dvojťažka.

Č. 2685 je klasická skladba. Úsporná mereditka č. 2686 má okrem riešenia aj dve tematické zvodnosti, pričom môžete objaviť pseudo–Salazarovú tému spracovanú v syntéze s témou Vladimirova.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2665 (Garaj a Ulanov) z 22. 8. 1996. Nejde 1.Vg5? Je5! Rieši 1.Vf5 tempo, 1...S~, Sf5!, Sf1!, Je2!, J~ 2.Je2, J:f5, Vf4, J:e2, Se3 mat. Viaceré pokusy s využitím faktu, že biele kamene si navzájom dosť zavadzajú, hoci ich nie je veľa (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skrytý a nenápadný úvodník rozlíšil predúvodníkové maty od matov v riešení a nebolo jednoduché ho vydolovať (A. Kalita, Bratislava). Odmenu za správne riešenie dostane A. Hudec z Trnavy.

Riešenie problému č. 2666 (Pauly) z 22. 8. 1996. 1.Db7 tempo, 1...d3 2.Vb1! a 3.Db2 mat, 1...e3 2.Sf3! a 3.De4 mat, 1...g6 2.Vh7! a 3.Dg7 mat. Je obdivuhodné, ako si v spleti figúr našli tri dlhé cesty dvojice bielych kameňov (A. Kalita, Bratislava). Tematicky veľmi zaujímavé, ale ako to u rekordov býva, riešiteľsky nenáročné a dosť formálne – ale podarilo sa (Ing. J. Karel, Praha). Task, ktorý už asi nejde zmnožiť bez použitia premenených figúr, pritom bolo treba zámerne ignorovať proporcionalitu bielej a čiernej aktivity (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane J. Žembery z Bratislavy.


Vzad << >> Vpred