Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 8. 1996)


Problém č. 2663

Miroslav Brada, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)


Problém č. 2664

Vasil Ďačuk, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+7=14)Kontrolná notácia: 2663: bKe5 Vc2 Vg5 Sd3 Sd7 Jc4 (6), čKf3 Jh1 Pc3 d5 (4) – dvojťažka, 2664: bKh7 Df1 Sd8 Se8 Jb4 Jb6 Pd4 (7), čKd6 Dh1 Je5 Je7 Pe6 g6 h3 (7) – dvojťažka.

V č. 2663 s dvoma bielymi bielopoľnými strelcami si okrem riešenia všimnite aj tri tematické zvodnosti a ich hrozby. Aj č. 2664 má tri tematické zvodnosti s dvojitou hrozbou a celkove cyklus hrozieb typu AB – BC – CD – DA.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2649 (Kuznecov) z 27. 6. 1996. Veľmi obtiažne sa vyvracajú nasledujúce dve možnosti, ktoré O. Ralík z Nitry označil za vedľajšie riešenia, čím stratil dva body: Nejde 1.Va6? V:b5+! 2.Ke6 b3! 3.Sf6 Jf7!! 4.K:f7 Vf5 5.Ke7(e6) V:f6 6.K:f6 a1D 7.V:a1 K:a1 a čierny vyhrá. Podobne aj po 1.Sf6? V:b5+ 2.Ke6 Jf7 3.K:f7 V:f5 4.Ke7 V:f6 5.V:f6 b3 a čierny vyhrá. Štúdiu preto rieši iba nasledujúci manéver: 1.Ja3+! b:a3 2.S:a3 V:f8+ 3.Ke6! Vf6+ 4.K:f6 a1D+ 5.Vc3! Ka2 (5...Jf7 6.Ke7 Ka2 7.Sc1 Kb1 8.Sa3 Ka2 9.Sc1 – pozičná remíza opakovaním ťahov) 6.Sc1! Kb1 7.Sa3 Ka2 8.Sc1 – pozičná remíza opakovaním ťahov (nešlo 6.Kg7? De1 7.K:h8 D:d2 a biely prehrá, lebo stratí figúru). Maximálne bolo možné získať 7 bodov. Prípadné námietky proti tomuto riešeniu zašlite obratom na horeuvedenú adresu redakcie.

* Ešte stále sa možno prihlásiť na adrese Ing. arch. Marek Kolčák, Rozvodná 11, 831 01 Bratislava na majstrovstvá SR v riešení, ktoré budú v Bratislave 7.–8. septembra 1996.


Vzad << >> Vpred