Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(8. 8. 1996)


Problém č. 2661

Abdelaziz Onkoud, Maroko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)


Problém č. 2662

Alexander Zarhs, Lotyšsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+7=14)Kontrolná notácia: 2661: bKa4 De3 Vh7 Sc1 Jc6 Je6 Pf7 g4 (8), čKf6 Dd8 Ve7 Sc7 Sc8 Pa3 d6 f2 g5 g6 (10) – dvojťažka, 2662: bKc7 Dg3 Vg1 Sb2 Sd7 Jh7 Pe6 (7), čKe7 Vg5 Sa2 Pd6 e5 g7 h6 (7) – dvojťažka.

Známy africký autor spracoval v pôvodnej dvojťažke č. 2661 klasickú trojfázovú zámenu matov typu Z–32–25 vo forme dvoch tematických zvodnosti a riešenia. Ďalšia originálna dvojťažka č. 2662 obsahuje zdanlivú hru 1...e4 a tri tematické zvodnosti, pričom dve hrozby sa v riešení objavia aj ako maty.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2647 (Mihalčo) z 20. 6. 1996. Zvodnosť 1.Dd3? hr. 2.D:d5 (A) mat, 1...S5~, S:c4, S:e7 2.D:d6 (B), D:c4, S:e7 mat, viazne na 1...Je3! Rieši 1.Dd7 hr. 2.D:d6 (B) mat, 1...S6~, S:c4, S:e7 2.D:d5 (A), V:c4, D:e7 mat Zaujímavá recipročná zámena hrozieb a matov medzi dvoma fázami (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2648 (Ančin) z 20. 6. 1996. Nejde 1.Da2? g:f6! a ani 1.Dc8? c:d6! Rieši 1.Dg8 hr. 2.Dc4 J:d6 (Jf6) 3.Dd4 (f4) mat, 1...c:d6 2.Jfh4 Jd4 3.Jg2 mat, 1...g:f6 2.Je7 Jf4 3.Jf5 mat (1...J:d6 2.Dd5 Jb5 3.De4 mat). Duál po 1...Ja3 2.Dd5 a 2.Jfh4 nepokladáme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Skvelá, až vyšperkovaná trojťažka známeho slovenského šachového skladateľa pripomína svojím riešením nemenej známeho českého tvorcu E. Palkosku (A. Kalita, Bratislava). Udivujúca bohatosť cenných variantov (P. Filippi, Bratislava). Dva nádherné príbuzné varianty so značnou motivačnou analógiou – to najlepšie, čo autora spája so skvelou maďarskou školou Párosovho obdobia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred