Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 10. 1996)


 

Problém č. 2681

Valerij Šaňšin, Kirgizsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)


Problém č. 2682

Jakov Vladimirov, Rusko

Pochvalná zmienka

Šachmaty v SSSR 1956

Mat 3. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: 2681: bKb1 Dh2 Vc1 Vd2 Sb4 Sd5 Je1 Jh3 (8), čKe3 Df8 Vf7 Vg6 Se5 Sh5 Pb3 c4 d6 g2 (10) – dvojťažka, 2682: bKh8 Dc2 Sa3 Jf1 (4), čKd4 Pc4 f3 (3) – trojťažka.

V pôvodnej dvojťažke č. 2681 neprehliadnite tematickú zvodnosť. Trojťažka č. 2682 je jediná miniatúrka, ktorá sa dostala do knižného výberu 280 úloh od medzinárodného veľmajstra v kompozičnom šachu – Jakova Vladimirova (nar. 22. 7. 1935). Kniha vyšla len nedávno v náklade 500 (!) exemplárov pod názvom "Ukroščenie šachmatnogo Pegasa". Koľko modelových matov sa vám v č. 2682 podarí objaviť?

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2661 (Onkoud) z 8. 8. 1996. Zvodnosť 1.Db3? hr. 2.S:g5 mat, 1...S:e6, V:e6 2.Dc3 (B), Df3 (D) mat, viazne na 1...d5! Zvodnosť 1.De1? hr. 2.S:g5 mat, 1...S:e6, V:e6 2.Dc3 (B), Df2 (C) mat, viazne na 1...f:e1D! Rieši 1.De4 hr. 2.S:g5 mat, 1...S:e6, V:e6 2.Dd4 (A), Df3 (D) mat. Autor viditeľne napreduje po obsahovej stránke, pravda formálnych prehreškov sa ešte nevyvaroval, napríklad ekonómia niektorých kameňov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pekná skladba, v ktorej v piatich variantoch veža a strelec striedavo bránia, ale tým súčasne si aj navzájom clonia, čo využíva dáma na matovanie (A. Kalita, Bratislava). Odmenu za správne riešenie dostane V. Haluška z Bratislavy.

Riešenie problému č. 2662 (Zarhs) z 8. 8. 1996. Nejde 1.Sa3? a ani 1.Da3? pre 1...S:e6! Zvodnosť 1.S:e5? hr. 2.S:d6 mat, 1...d:e5, V:e5 2.Da3, Dg7 mat, viazne na 1...S:e6! Rieši 1.De5 hr. 2.D:d6 mat, 1...e:d5, V:e5, S:e6 2.Sa3, Vg7, D:e6 mat. Využitie zámeny hier a ťahov pomocou fokálneho poľa e5 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane A. Meliš z Nitry.


Vzad << >> Vpred