Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 10. 1996)


Problém č. 2679

Igor Jarmonov, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)


Problém č. 2680

Walter Jorgensen, Dánsko

Skakbladet 1968

Mat 3. ťahom (8+10=18)Kontrolná notácia: 2679: bKa1 Da5 Ve5 Sg6 Sh4 Jb8 Jc6 Pc7 e7 (9), čKd6 De6 Jd5 Jg8 Pd4 f6 (6) – dvojťažka, 2680: bKc7 Da8 Ja6 Pa2 b4 d6 e2 g7 (8), čKa4 Vf4 Sf1 Sh2 Pa3 b5 d4 f2 f6 h4 (10) – trojťažka.

Pôvodná dvojťažka č. 2679 je klasická. Popredný dánsky medzinárodný majster v kompozičnom šachu – Walter Jorgensen (nar. 3. 10. 1916) sa dožil 80 rokov. V Albumoch FIDE získal 49,53 bodu. Trojťažka č. 2680 má zmnožený zaujímavý strategický obsah. Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2659 (Pavlov) z 1. 8. 1996. Pozícia A: Zvodnosť 1.e6? hr. 2.Df6 (A) mat, viazne na 1...d:e6! Zvodnosť 1.Df6? (A) hr. 2.e6 mat, viazne na 1...Se6! Rieši 1.Se1 hr. 2.Sc3 mat, 1...K:e5 2.Df6 (A) mat. Pozícia B: Zvodnosť 1.e:d5? hr. 2.Df4 (B) mat, viazne na 1...S:d5! Zvodnosť 1.Df4? (B) hr. 2.e:d5 mat, viazne na 1...d:c4! Rieši 1.J:g4 hr. 2.D:e3 mat, 1...K:e4 2.Df4 (B) mat. Pôvabná analógia tentokrát medzi dvojníkmi v štruktúre zámen funkcií pri použití iných tematických ťahov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane A. Kalita z Bratislavy.

Riešenie problému č. 2660 (Onkoud) z 1. 8. 1996. Zvodnosť 1.De2? hr. 2.f4 (A) mat, viazne na 1...e3! (a). Zvodnosť 1.Sc7? hr. 2.V:e7 (B) mat, viazne na 1...S:c7! (b). Rieši 1.Sg8 hr. 2.Vd5 mat, 1...e3 (a), Sc7 (b) 2.f4 (A), V:e7 (B) mat (1...e6, J:b6 2.V:e6, D:c3 mat). Jednotná tematická motivácia v oboch D–hrách vytvára jednotný celok, škoda len, že z ďalších variantov je cenná iba hra 1...Sf3 vo zvodnosti 1.De2? (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pekná a hodnotná skladba známeho afrického autora (A. Kalita, Bratislava). Odmenu za správne riešenie dostane E. Vargová z Dunajskej Stredy.


Vzad << >> Vpred