Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 5. 1996)


Problém č. 2639

Vladimir Jerochin, Rusko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)


Problém č. 2640

Emil Klemanič, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+7=18)Kontrolná notácia: 2639: bKa8 Dg5 Vc7 Sc3 Sh1 Jd3 Jd8 Pc5 f3 g4 (10), čKd5 Vf5 Vh5 Jc2 Je5 Pb6 c4 d7 e7 (9) – dvojťažka, 2640: bKh6 Db4 Vd2 Vg7 Sb1 Sh8 Jb2 Jc6 Pe4 f2 h3 (11), čKf4 Sa8 Jg5 Pb6 f7 h4 h5 (7) – dvojťažka.

Už v treťom originálnom príspevku č. 2639 od známeho petrohradského autora nájdete opäť trojfázovú zámenu matov spracovanú vo forme netypickej zvodnosti, riešenia a zdanlivých hier 1...Vf7, Jf7, V:f3, J:f3. Výborná je aj ďalšia pôvodná dvojťažka č. 2640 od známeho slovenského autora. Obsahuje Lačného hrozbovú tému po tematických obranách 1...Ke5 a 1...J:e4 v každej fáze.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH.

* Ján Valuška vypracoval nasledujúci predbežný výsledok nášho XXVII. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1995. I. cena: D. Papack, Nemecko, č. 2547, II. cena: Valerij Šaňšin, Kirgizsko, č. 2551, III. cena: Z. Labai, Slovensko, č. 2583, IV. cena: Emil Klemanič, Slovensko, č. 2557, 1. čestné uznanie: K. Mlynka, Slovensko, č. 2539, 2. čestné uznanie: V. Šaňšin, Kirgizsko, č. 2549, 3. čestné uznanie: A. Sarkic, Ukrajina, č. 2503, 4. čestné uznanie: R. Fedorovič, Ukrajina, č. 2507, 5. čestné uznanie: I. Storoženko, Rusko, č. 2577, Zvláštne čestné uznanie: P. Gvozdják, Slovensko, č. 2582, Pochvalné zmienky (bez poradia): R. Fedorovič, Ukrajina, č. 2499, D. Bannyj, Rusko, č. 2590, A. Močalkin, Ukrajina, č. 2588, A. Pituk, Slovensko, č. 2579, V. Ďačuk a V. Markovcij, Ukrajina, č. 2593 a E. Petite, Španielsko, č. 2543. Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 30. septembra 1996 na horeuvedenú adresu redakcie. Po tomto termíne sa stáva výsledok definitívnym.


Vzad << >> Vpred