Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 7. 1996)


 

Problém č. 2653

Miroslav Brada, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)


Problém č. 2654

Anatolij Sarkic a

Viktor Meľničenko, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)Kontrolná notácia: 2653: bKc7 Dc1 Vb6 Vd6 Je3 Jg3 Pa2 a4 a5 e5 (10), čKc5 Sc3 Sc4 Jb1 Jd2 Pa3 b7 d3 d7 (9) – dvojťažka, 2654: bKb1 Db7 Vc5 Vg5 Se5 Sh3 Ja4 Jh5 Pc2 c3 d2 (11), čKe4 Dd8 Ve8 Sd4 Sf7 Jc8 Jd5 Pc7 f3 h4 (10) – dvojťažka.

V č. 2653 nájdete trojfázovú zámenu typu Z–32–24 spracovanú vo forme zdanlivých hier 1...Sa5, S:e5, tematickej zvodnosti a riešenia. V č. 2654 neprehliadnite zdanlivé hry 1...S:e5, Se3, S:c5, Je7.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2639 (Jerochin) z 23. 5. 1996. Zdanlivé hry 1...Vf7, Jf7, V:f3, J:f3 2.V:d7, Jf4, S:f3, S:f3 mat Zvodnosť 1.Dg8+?, 1...Vf7, Jf7 2.Jf4, V:d7 mat, viazne na 1...e6! Rieši 1.De3 hr. 2.De4 mat, 1...J:f3, V:f3, J:e3, b:c5 2.V:d7, Jf4, Jb4, D:c5 mat. Famózne (B. Moravčík, Banská Bystrica). Prekvapujúci zvodník a úvodník tvoria kľúč k peknej trojfázovej skladbe (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2640 (Klemanič) z 23. 5. 1996. Zvodnosť 1.Je5? hr. 2.Jbd3 (A) mat, 1...K:e5, J:e4 2.Dd6 (B), V:f7 (C) mat, viazne na 1...S:e4! Rieši 1.Jd4 hr. 2.Dd6 mat, 1...Ke5, J:e4 2.V:f7 (C), Jd3 (A) mat. Výborne spracovaná skladba na Lačného hrozbovú tému (A. Kalita, Bratislava). Niektoré technické prvky sa nemusia každému páčiť (napríklad voľné pole f3, v pozícii zablokovaný bSh8) – najmä avizovaním úvodníka, ale zase skôr zaisťujú vysokú originalitu schémy i motivácie, čo bohato vyváži všetko (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred