Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 5. 1996)


 

Problém č. 2641

Semen Veselenčuk, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+9=16)


Problém č. 2642

William Whyatt, Austrália

II. cena

British Chess Magazine

Mat 3. ťahom (6+11=17)Kontrolná notácia: 2641: bKb1 Dd1 Sg4 Jd5 Je6 Pe3 f2 (7), čKe4 Vf8 Vh5 Sc6 Ja6 Pb4 c4 e5 f3 (9) – dvojťažka, 2642: bKe7 Dc6 Vd1 Vd6 Jd5 Jf3 (6), čKc4 Vg3 Sb2 Sg6 Ja3 Pb3 b5 c5 e5 f4 f7 (11) – trojťažka.

V č. 2641 si okrem riešenia a tematickej zvodnosti všimnite aj zdanlivé hry 1...Vd8, b3, S:d5. Strategická trojťažka č. 2642 (biely v dvoch variantoch využíva v matoch blokovanie dvoch polí) je spomienkou na 20. výročie úmrtia Williama Whyata (4. 2. 1914 – 18. 5. 1976) – popredného austrálskeho šachového skladateľa, ktorý v Albumoch FIDE získal 10,5 bodu.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2627 (Nastran) z 11. 4. 1996. Zvodnosť 1.Vc4? hr. 2.Df4 (A) mat, 1...e4, V:c4, Sf3 2.Df3 (B), J:c4, D:f3 mat, viazne na 1...Se4! Rieši 1.Sd5 hr. 2.Df3 (B) mat, 1...e4, S:d5, Vf4, Ve4 2.Df4 (A), J:d5, D:f4, V:e4 mat. Novostrategická dvojťažka, v ktorej sa hrozby zamenili za maty (A. Kalita, Bratislava). Aj keď formálne je zamenených viac hier, skutočne je cenná iba zámena matu a hrozby s využitím 1...e4, totiž ostatným hrám chýba vždy niečo (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2628 (Wurzburg) z 11. 4. 1996. 1.Ke2 hr. 2.Sc~ (okrem Sb2) Kc2 3.Dc1 mat, 1...Va1 2.Se4+ Ka2 3.Dg8 mat, 1...Va2+ 2.Sd2+ Kb2(c2) 3.Dc1 mat, 1...Sb2(c3) 2.Sd2+ Kb2(c2) 3.Dc1 mat, 1...Sd4 2.Se3+ Kb2(c2) 3.Dc1 mat, 1...Ve6+ 2.Se3+ Kb2(c2) 3.Dc1 mat, 1...Vf6 2.Sf4+ Kb2(c2) 3.Dc1 mat, 1...Vg6 2.Sg5+ Kb2(c2) 3.Dc1 mat, 1...Vc6 2.Sa3+ Vc1 (Kc2) 3.D:c1 mat. Poloobrany typu Fleck s časovým uverejnením asi pred názvom témy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred