Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 2. 1996)


Problém č. 2611

Vladimir Bron, Rusko

1. čestné uznanie

Tur. Čuv. KFS, 1955

Mat 2. ťahom (3+4=7)


Problém č. 2612

Vladimir Bron, Rusko

II. cena

Šachmaty v SSSR 1937

Mat 3. ťahom (4+2=6)Kontrolná notácia: 2611: bKh4 De7 Vf1 (3), čKh2 Vf2 Sh1 Pf3 (4) – dvojťažka, 2612: bKa6 Vd3 Sd6 Pd4 (4), čKa8 Pd7 (2) – trojťažka.

Len málokto vie, že známy ruský šachový skladateľ štúdií Vladimir Bron (14. 9. 1909 – 1. 10. 1985) skladal aj úlohy. Obe dnešné ukážky z jeho tvorby potešia hlavne zberateľov miniatúriek.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2586 (Brada) z 16. 11. 1995. Zdanlivé hry 1...c:b3, d:c3, d3 2.D:c5, Vd5, De5 mat. Nejde 1.Dc2? e:f3 2.Df5 mat, pre 1...d3! Rieši 1.De3 tempo, 1...c:b3, d3, d:e3, e:f3, c3 2.V:c5, D:c5, Vd5, De5, Sf7 mat. Námet známy, úvodník očividný, ale zato 5 peščových obrán (Ing. J. Karel, Praha). Odmenu za správne riešenie dostane L. Polák z Malaciek.

Riešenie problému č. 2587 (Ložek) z 23. 11. 1995. Zvodnosť 1.Jc3? hr. 2.Jb5 mat, 1...Jc6, J:f4 2.Dd7, De4 mat, viazne na 1...Sa4! Zvodnosť 1.Jc5? hr. 2.Je6 mat, 1...c3, Jc6, J:f4 2.J:b3, Dd7, De4 mat, viazne na 1...Dh3! Zvodnosť 1.Jd6? hr. 2.Jb5(f5) mat, 1...J:f4, Sa4, Dh3 2.De4, Jf5, Jb5 mat, viazne na 1...Jc6! Rieši 1.Df7 hr. 2.Dd5 mat, 1...c3, J:f4(e7), Jc6 2.d:c3, D:f6, Dd7 mat. Hodnotná štvorfázová dvojťažka (A. Kalita, Bratislava). Odmenu za správne riešenie dostane E. Gajdoš z Komárna.

Riešenie problému č. 2588 (Močalkin) z 23. 11. 1995. Zvodnosť 1.D:g3? hr. 2.Se5 (A) mat, 1...e:d2 (a) 2.c3 (C) mat, viazne na 1...S:d5! (b). Zvodnosť 1.Dg2? hr. 2.Jf5 (B) mat, 1...S:d5 (b) 2.D:e5 mat, viazne na 1...e:d2! (a). Rieši 1.De2 hr. 2.c3 (C) mat, 1...e:d2 (a), S:d5 (b) 2.Se5 (A), Jf5 (B) mat (1...Je4, Vc1, V:e2 2.Dd3, D:e3, J:e2 mat.) Viacero zámen funkcií ťahov a hier s paradoxmi (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane A. Šimko z Pezinka.

* Vyšiel definitívny výsledok nášho XXVI. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1994. Každý záujemca ho môže na požiadanie získať.


Vzad << >> Vpred