Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 11. 1995)


Problém č. 2585

Ivan Garaj, Slovensko a

Lev Ulanov, Lotyšsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+9=17)


 

Problém č. 2586

Miroslav Brada, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: 2585: bKc2 Df8 Vd6 Sh8 Jd1 Jh4 Pc4 e2 (8), čKe4 Vg3 Vh7 Sa7 Sg8 Pc3 e6 g2 h5 (9) – dvojťažka, 2586: bKe8 Dc3 Vc1 Vd2 Sb3 Jg4 Jh8 Pf3 f4 h3 h6 (11), čKh5 Pb4 b5 c4 c5 d4 e4 h4 h7 (9) – dvojťažka.

Spoločná slovensko–lotyšská dvojťažka č. 2585 je z klasickej kuchyne. V č. 2586 je spracovaná zámena troch matov a troch obrán vo forme zdanlivých hier 1...c:b3, d:c3, d3 2.D:c5, Vd5, De5 a riešenia.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2558 (Loyd) z 10. 8. 1995. 1.Sh1 d3 2.Kg2 Ke4 3.Kg3 mat. Keby nie dvojnásobného pokrytia poľa f3, dalo by sa hovoriť o vzore pre modelové maty (B. Moravčík, Banská Bystrica). Všetky skladby indickej témy sú pekné, avšak z dielne Samuela Loyda sú mimoriadne exkluzívne (A. Kalita, Bratislava). Odmenu za správne riešenie dostane J. Sládeček z Veľkého Cetína.

Riešenie problému č. 2559 (Sovík) z 17. 8. 1995. Zdanlivé hry 1...Sb3, Jb2, Kc3 2.Dd7 (A), S:e5 (B), V:d3 (C) mat. Nejde 1.Jb6(a5)? Sb3! a ani 1.Jd6? Jb2! Zvodnosť 1.Jg3? hr. 2.Je2 mat, 1...Sb1, Kc3, J:c1(f4) 2.Dd7, V:d7, S:e5 mat, viazne na 1...h:g3! Rieši 1.Jcd2 hr. 2.Dc4 mat, 1...Sb3, Jb2, Kc3 2.V:d3 (C), Dd7 (A), S:e5 (B) mat. Nádherne spracovaná Lačného téma a naviac imponujúce dodržiavanie estetických pravidiel (biela ekonómia, krajšie zámeny po zdanlivej hre, ako po zvodnosti), ktoré autori mladšej generácie už tak nepreferujú (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pôsobivé spracovanie Lačného témy bez bielych pešiakov (K. Mlynka, Bratislava). Aj táto dvojťažka je dôkazom, že cyklická zámena matov je náročná téma (A. Kalita, Bratislava). Odmenu za správne riešenie dostane Mgr. A. Derfényi zo Spišskej Novej Vsi.


Vzad << >> Vpred