Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.5.1972)


Problém č. 501

L. Lošinskij a G. Bajev

I. cena

Večerňaja Moskva 1933

Mat 2. ťahom


Problém č. 502

H. Bartolović a N. Petrović

1. čestné uznanie

B.C.F. 1966-67

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 501 biely Kh1 Dd1 Vc4 Sb4 Sg4 Jh3 Jh7 Pc7 g7 h6 (10 kameňov), čierny Kf7 Da5 Vd8 Vg8 Sa7 Se8 Jd7 Jf3 Pc6 e4 g6 (11 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 502 b. Kg5 Dg6 Vb4 Vh5 Sa7 Sb1 Jd8 Jf7 Pc3 d7 e7 (11), č. Kd5 Df2 Vg1 Vg8 Sf8 Sh1 Jc8 Je8 Pb3 b5 c6 d6 e4 f4 g4 (15), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dnes predkladáme našim riešiteľom dve dvojťažky s rekordným spracovaním prerušenia pôsobnosti čiernych kameňov: v č. 501 ide o zaclonenie Da5 na jednej línii v 5 variantoch, kým č. 502 je so svojimi 10 tematickými variantmi absolútnym rekordom v tejto oblasti. Pravda, obaja (či všetci štyria) autori sa nevyhli zlým úvodníkom; ten v č. 502 je priamo strašný. Riešenia pošlite do 20 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 494 (Šutara). Úloha má 6 zvodností (1.Jg4? a 1.Jg6? na 1...D:f2!, 1.Jec6? a 1.Jdc6? na 1...Jf4! a 1.Jd3? a 1.J:e2? na 1...Jf6!), 3 tematické obrany (D:f2, Jf4, Jf6), po ktorých vychádzajú maty Jb4, Jc3 – J:e3, J:f4 – Je7, J:f6 – ale iba 1.Jf5 vedie k cieľu, pretože znemožní väzbu Sf3: po 1...D:f2 vychádza stále sa opakujúca hrozba 2.S:e4 mat. Skutočne zaujímavá úloha, aj keď je v nej veľa schematického.

Riešenie problému č. 495 (Michalko): 1.Se6 hrozí 2.f4+ K:e6 3.Jc7 mat, 1...S:c5 (Se3, S:f2) 2.Sd7! a 3.Vf5 mat, 1...K:e6 2.Jc7+ Ke5 3.f4 mat. Tri modelové maty s malou logickou kombináciou: tematický pokus 1.Sd7? nevychádza ihneď pre 1...Kd5!

Je pravdepodobné, že od roku 1973 sa budú usporadúvať dvojdenné medzinárodné súťaže družstiev v riešení šachových problémov. Počíta sa so zaradením všetkých druhov ortodoxných skladieb (včítane pomocných matov a samomatov). Prvú pokusnú súťaž tohto druhu (bez zahraničnej účasti) usporiadali v Sofii a vyhral ju I. Ignatev.


Vzad <<  >> Vpred