Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(4. 5. 1968)


Úloha č. 18

Sándor Boros

Magyar Sakkvilág 1929

Mat 2. ťahom (5–5)Kontrolná notácia: b. Kg5, De4, Vd8, Jf5, Jh5 (5), č. Kh7, Dd5, Sh8, Pc6, e5 (5). Táto úloha je kategórie "Biely na ťahu" a má 3 zdanlivé hry.


Riešenie problému č. 16: Plán bieleho spočíva v prerušení diagonály d1-h5 a v rozviazaní svojho jazdca na poli e2. 1.g3-g4 Sh5:g4 2.Vh3-f3 Sg4:f3 3.g2:f3 hrozí 4.Je2:c3+ s matom ďalším ťahom, 3...Jd6-e4 4.c7-c8D hrozí 5.Da8-a6 mat, 4...Vc4:c8 5.Da8-a4 mat, 3...Se3-d4 4.Je2:d4+ Jf5:d4 5.Jd5:e3 mat. Rovnaký mat nasleduje aj na branie ktoroukoľvek vežou, lebo druhá veža je vždy viazaná strelcom f1. Keď 1.b3:c4+? Jd6:c4 2.c7-c8D Sh5:e2+ 3.Sf1-e2 f2-f1D+ 4.Se2:f1 Dg-h5+ a mat 5. ťahom nie je možný.


Stav súťaže po 3. kole

J. Fábry (Medzev) a M. Kižik (Košice) po 8 bodov. J. Hovan (Košice) a J. Štúň (Humenné) po 6 bodov. V. Fischer (Košice), J. Geci (Nový Smokovec), A. Hajduczký (Slivník), A. Heinrich st. (Jasov), L. Kočík (Košice), I. Kron (Prešov), Dr. A. Novotný (Prešov), K. Suchár (Prešov) a B. Šutor (Košice) po 4 body. Š. Burkuš (M. Tŕňa), T. Horváth (Valaliky), M. Kriško (Vyšný Orlík), J. Klubert (Košice), J. Majerčák (Levoča), M. Perháč (Slovinky), I. Sukovský (Prešov) a L. Zvada (Biele Vody) po 2 body.


Odkaz redakcie

I. Sukovský, Prešov: Vo vašej úlohe čierny môže hrať 1.Dg7-f7, f8, g6, g8, h6, h7, čo znamená 6 vedľajších riešení.

J. Fábry, Medzev: Máme za to, že po 1.Jh4-f5 dáva biely mat dokonca 6. ťahom.


Vzad <<  >> Vpred