Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 5. 1968)


Úloha č. 19

Arnoldo Ellerman

I. cena

Memorial Guidelli 1925

Mat 2. ťahom (9–6)Kontrolná notácia: b. Kb8, Df1, Va5, Vd3, Sa8, Jb7, Pc7, f5, g3 (9), č. Ke4, Db2, Va4, Sg1, Sh1, Pe3 (6).


Riešenie problému č. 17: Zdanlivé hry: 1...Vf6-e6 2.e3:e4 mat, 1...e7-e6 2.Sd8:f6 mat, 1...Ke5-e6 2.Db7:e7 mat, 1...c6-c5 2.Db7-d5 mat. Riešenie 1.Se4-d5 hrozí 2.Jd6-c4 mat, 1...Vf6:d6 2.e3:f4 mat, 1...e7:d6 2.Sd8:f6, 1...Ke5:d6 2.Db7:e7 mat, 1...c6:d5 2.Db7:d5 mat. Ostatné varianty neprichádzajú do úvahy.


Stav súťaže po 4. kole

J. Fábry (Medzev), V. Fischer (Košice), J. Geci (Nový Smokovec), M. Kižik (Košice), L. Kočík (Košice), J. Kron (Prešov) a B. Šutor (Košice) po 10 bodov. T. Horváth (Valaliky), J. Hovan (Košice), M. Perháč (Slovinky), K. Suchár (Prešov) a I. Sukovský (Prešov) po 8 bodov. A. Heinrich st. (Jasov) a J. Štúň (Humenné) po 6 bodov. J. Čurlík (Hanušovce), A. Hajduczký (Slivník) a Dr. A. Novotný (Prešov) po 4 body. Š. Burkuš (M. Tŕňa), M. Kriško (Vyšný Orlík), J. Klubert (Košice), J. Majerčák (Levoča) a L. Zvada (Biele Vody) po 2 body.


Odkaz redakcie

M. Perháč, Slovinky: Riešenie problému č. 14 sme nedostali, preto nemohli sme vám priznať za túto úlohu žiadne body.


Vzad <<  >> Vpred