Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(18. 5. 1968)


Úloha č. 20

Dr. Jindřich Fritz

Svobodné slovo 5.3.1961

(I. cena Okružní ČSTV 1961)

Biely na ťahu vyhrá (4–3)Kontrolná notácia: b. Kh5, Sa8, Pa6, a7 (4), č. Ka5, Va1, Ph2 (3).


Riešenie problému č. 18: Zdanlivé hry: 1...Dd5:d8+ 2.Jf5-e7 mat, 1...Dd5-g8+ 2.Jf5-g7 mat, 1...Dd5-d2+ 2.Jf5-e3 mat. Riešenie 1.De4-h4, 1...Dd5:d8+ 2.Jh5-f6 mat, 1...Dd5-g8+ 2.Jh5-g7 mat, 1...Dd5-d2+ 2.Jh5-f4 mat, 1...Dd5-g2+ tento šach ešte pribudol 2.Jh5-g3 mat. Funkciu jazdca f5 prevzal jazdec h5. Ostatné varianty vzhľadom na hrozbu 2.Jh5-f6 mat neprichádzajú do úvahy.


Stav súťaže po 5. kole

J. Fábry (Medzev), M. Kižik (Košice), L. Kočík (Košice) a I. Kron (Prešov) po 12 bodov. V. Fischer (Košice), J. Geci (Nový Smokovec), T. Horváth (Valaliky), J. Štúň (Humenné) a B. Šutor (Košice) po 10 bodov. A. Hajduczký (Slivník), A. Heinrich st. (Jasov), J. Hovan (Košice), M. Perháč (Slovinky), K. Suchár (Prešov) a I. Sukovský (Prešov) po 8 bodov. J. Čurlík (Hanušovce) 6 bodov. Dr. A. Novotný (Prešov) 4 body. Š. Burkuš (Malá Tŕňa), M. Kriško (Vyšný Orlík), J. Klubert (Košice), J. Majerčák (Levoča) a L. Zvada (Biele Vody) po 2 body.


Odkaz redakcie

J. Fábry, Medzev: Vo vami uvedenom hlavnom variante hrá biely 3.Jf5-e3+ Jd1:e3 4.Kd2:e3 ľub. 5.Dg3-f2 mat


Vzad <<  >> Vpred