Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(25. 5. 1968)


Úloha č. 21

František Richter

I.-II. cena

Okružní ČSTV 1961

Mat 4. ťahom (4–4)Kontrolná notácia: b. Ke2, Df7, Sf6, Pf3 (4), č. Kf5, Sf4, Pc4, d7 (4).


Riešenie problému č. 19: 1.Vd3-d7 s hrozbou 2.Df1-f4 mat, 1...Sg1-f2 2.Df1:b1 mat, 1...Sh1-f3 2.Df1-d3 mat, 1...Db2-h8+ (f2) 2.Jb7-d8 mat, 1...Db2-e5 2.Jb7-c5 mat, 1...Db2-d4 2.Jb7-d6 mat, 1...Va4-d4 2.Vd7-e7 mat. Na 1.Vd3-d1? Db2-d2! a mat nie je možný.


Stav súťaže po 6. kole

J. Geci (Nový Smokovec), M. Kižik (Košice) a L. Kočík (Košice) po 14 bodov. J. Fábry (Medzev), V. Fischer (Košice), T. Horváth (Valaliky), I. Kron (Prešov), M. Perháč (Slovinky), K. Suchár (Prešov) a I. Sukovský (Prešov) po 12 bodov. A. Heinrich st. (Jasov), J. Hovan (Košice), J. Štúň (Humenné) a B. Šutor (Košice) po 10 bodov. J. Čurlík (Hanušovce) a A. Hajduczký (Slivník) po 8 bodov. Š. Burkuš (Malá Tŕňa) a Dr. A. Novotný (Prešov) po 4 body. M. Kriško (Vyšný Orlík), J. Klubert (Košice), J. Majerčák (Levoča) a L. Zvada (Biele Vody) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred