Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(8. 6. 1968)


Úloha č. 23

Stanislav Vokál, Prešov

Originál pre VN

Mat 8. ťahom (6–9)Kontrolná notácia: b. Kc4, Vd4, Vd7, Sd3, Pb3, c6 (6), č. Ka6, Vh8, Sh6, Jb5, Je8, Pb6, d6, e4, f4 (9).


Oprava úlohy č. 22. Správne postavenie pri rovnakom zadaní je nasledujúce: b. Kb2, Vh2, Jd4, Pc2, h4 (5), č. Kd6, Sb3, Pa5 (3). Termín na riešenie tejto opravenej úlohy predlžujeme o jeden týždeň.


Riešenie problému č. 21: 1.Ke2-f1 jediné správne tempo, 1...c4-c3 2.Sf6-e7+ Kf5-e5 3.Df7-g5 ľub. 4.Dg6-e4 mat, 1...d7-d5 (d6) 2.Sf6 -g7+ Kf5-g5 3.Df7-e6 ľub. 4.Df6-d6 mat, 1...Sf4-g5 2.Sf8-g7+ Sg5-f6 3.Df7:f6 mat, 1...Sf4 inak po diagonále c1-h6 2.Sf6-e7+ Kf5-e5 3.Df7-f6+ Ke5-d5 4.Df6-d6 mat, 1...Sf4- e5 2.Sf6-e7+ Se5-f6 3.Df7:f6 mat, 1...Sf4 inak po diagonále h2-b8 2.Sf6-g7+ Kf5-g5 3.Df7-f6+ Kg5-h5 4.Df6-h6 mat.


Stav súťaže po 8. kole prinesieme v budúcej šachovej rubrike.


Odkaz redakcie

J. Fábry, Medzev: Správne malo byť uvedené: čo robí biely po 1...Se5-d4.


Vzad <<  >> Vpred