Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(15. 6. 1968)


Úloha č. 24

Gerhard Latzel

5. čestné uznanie

Die Schwalbe 1956

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kg6, Dc6, Vc2, Je4 (4), č. Ke5, Pd6, g3 (3). Pomerne jednoduchá úloha zaujímavá iba tým, že na každý zo siedmich pokusov má čierny vždy inú a iba jedinú obranu.

Riešenie opravenej úlohy č. 22 prinesieme v budúcej šachovej rubrike.


Stav súťaže po 8. kole

J. Fábry (Medzev), V. Fischer (Košice), M. Kižik (Košice) a L. Kočík (Košice) po 23 bodov. J. Hovan (Košice), M. Perháč (Slovinky) a K. Suchár (Prešov) po 21 bodov. J. Geci (Nový Smokovec) a I. Kron (Prešov) po 19 bodov. T. Horváth (Valaliky), I. Sukovský (Prešov) a B. Šutor (Košice) po 17 bodov. A. Heinrich st. (Jasov) a J. Štúň (Humenné) po 15 bodov. J. Čurlík (Hanušovce) a A. Hajduczký (Slivník) po 10 bodov. Š. Burkuš (Malá Tŕňa) 9 bodov. J. Klubert (Košice) 6 bodov. Dr. A. Novotný (Prešov) 4 body. M. Kriško (Vyšný Orlík), J. Majerčák (Levoča) a L. Zvada (Biele Vody) po 2 body.


Odkaz redakcie

J. Hovan, Košice: Za riešenie problému č. 20 máte priznaný plný počet bodov 5. Nemáte zarátané body jedine za úlohu č. 14 (prvá úloha tejto kvartálnej súťaže), lebo riešenie tejto úlohy sme od vás nedostali.


Vzad <<  >> Vpred