Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(22. 6. 1968)


Úloha č. 25

Ing. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (9–5)Kontrolná notácia: b. Ke5, Se7, Sh7, Jb7, Jg8, Pc5, c6, e6, f5 (9), č. Ke8, Jf8, Pc7, d5, g7 (5).


Riešenie problému č. 22: 1.Kd6-d5 c2:b3 2.Kd5-c5 Vh2-c2+ 3.Kc5-b4 Vc2-c4 mat, Zdanlivá hra: 1...c2:b3 2.Kd6-c5 Vh2-c2+ 3.Kc5-b4 Vc2-c4 mat


Riešenie problému č. 23: 1.Kc4-d5 Je8-f6+ 2.Kd5-e6 Vh8-e8+ 3.Ke6-f5 Ve8-e5+ 4.Kf5-g6 Ve5-g5+ 5.Kg6-f7 Vg5-g7+ 6.Kf7-e6 Vg7-e7 7.Vd7:e7 ľub. 8.Vd4-a4 mat. Žiaľ, táto inak pekne myslená úloha má aj vedľajšie celkom prozaické riešenie: 3.Ke6:f6 Sh6-g5+ 4.Kf6:g5 atď. s matom najneskoršie v 8. ťahu. Toto riešenie, prípadne s menšími odchýlkami uviedli takmer všetci riešitelia. J. Fábry navyše uvádza o jeden ťah skrátené riešenie: 4.Kf6-f7 Ve8-f8+ 5.Kf7:f8 Sg5-h6+ 6.Kf8-f7 ľub. 7.Vd4-a4 mat


Stav súťaže po 10. kole

J. Fábry (Medzev) 34 bodov. M. Kižik (Košice) a L. Kočík (Košice) po 31 bodov. V. Fischer (Košice) 23 bodov. J. Hovan (Košice), M. Perháč (Slovinky) a K. Suchár (Prešov) po 21 bodov. T. Horváth (Valaliky) 20 bodov. J. Geci (Nový Smokovec) a I. Kron (Prešov) po 19 bodov. I. Sukovský (Prešov) a B. Šutor (Košice) po 17 bodov. A. Heinrich st. (Jasov) a J. Štúň (Humenné) po 15 bodov. A. Hajduczký (Slivník) a J. Čurlík (Hanušovce) po 10 bodov. Š. Burkuš (Malá Tŕňa) 9 bodov. J. Klubert (Košice) 6 bodov. Dr. A. Novotný (Prešov) 4 body. M. Kriško (Vyšný Orlík), J. Majerčák (Levoča) a L. Zvada (Biele Vody) po 2 body.


Odkaz redakcie

J. Fábry, Medzev a ďalší: V zdanlivej hre musí dať biely mat rovnakým počtom ťahov ako v hlavnej hre, konkrétne v úlohe č. 22 svojím 3. ťahom.


Vzad <<  >> Vpred