Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(6. 7. 1968)


Úloha č. 27

Leonid Zagorujko

II. cena

2. súťaže družstiev SSSR 1957-58

Mat 2. ťahom (6–8)Kontrolná notácia: b. Kh6, Df8, Vg7, Sg3, Je4, Jh2 (6), č. Kg2, Df2, Va1, Vg1, Sh1, Pa5, f3, h3 (8). Touto úlohou sa začína nová kvartálna súťaž za rovnakých podmienok ako predchádzajúca.


Riešenie problému č. 25: Z postavenia na diagrame možno jednoznačne určiť posledný ťah čierneho ...d7-d5. Čierny kráľ sa nemohol dostať na pole e8, lebo musel by najmenej jeden ťah ostať v šachu, čo odporuje pravidlám hry. Podobne nemohol čierny jazdec dostať sa v predchádzajúcom ťahu na pole f8, lebo na poli h7 sú biele kamene a z polí d7 a g6 by bol ohrozený biely kráľ, ktorý by nesmel ostať na poli e5. Z toho istého dôvodu nemohol čierny urobiť posledný ťah ani ...d6-d5. 1.c5:d6 e.p. nehrozí nič, ale čierny je v nevýhode ťahu. 1...c7:d6+ 2.Jb7:d6 mat, 1...g7-g5 (g6) 2.Jg8-f6 mat, 1...Jf8-d7+ 2.c6:d7 mat, 1...Jf8:e6 2.Sh7-g6 mat, 1...Jf8-g6+ 2.Sh7:g6 mat, 1...Jf8:h7 2.d6-d7 mat.


Odkaz redakcie

Nakoľko do 2. VII. došlo iba jedno správne riešenie problému č. 25, bude stav súťaže uverejnený až v ďalšej šachovej rubrike.

J. Fábry, Medzev: Vašu opravenú päťťažku príležitostne uverejníme v niektorej z ďalších rubrík.


Vzad <<  >> Vpred