Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(20. 7. 1968)


Úloha č. 29

János Kiss

I. cena

Magyar Sakkélet 1958

Mat 2. ťahom (10–6)Kontrolná notácia: b. Kd8, Da6, Vc5, Vf5, Sf8, Je7, Jg4, Pb2, c6, f3 (10), č. Kd4, Vc4, Vh5, Sf7, Ja2, Pd2 (6).


Riešenie problému č. 27: 1.Df8-b8 s hrozbou 2.Sg3:f2 mat, 1...Df2-e3+ 2.Sg3-f4 mat, 1...Df2-d4 (c5) 2.Sg3-e5 mat, 1...Df2-b6+ 2.Sg3-d6 mat, 1...Df2-a7 2.Sg3-c7 mat, keď 1.Df8-f4 Df2-b6+, keď 1.Df8-d6 Df2-a7.


Konečný stav súťaže za druhý štvrťrok 1968

V. Fischer (Košice) 43 bodov. M. Kižik (Košice) 38 bodov. J. Fábry (Medzev) 36 bodov. L. Kočík (Košice) 33 bodov. I. Kron (Prešov) a M. Perháč (Slovinky) po 30 bodov. I. Sukovský (Prešov) 29 bodov. K. Suchár (Prešov) 23 bodov. T. Horváth (Valaliky) 22 bodov. J. Geci (Nový Smokovec) a J. Hovan (Košice) po 21 bodov. B. Šutor (Košice) 17 bodov. A. Heinrich st. (Jasov) po 17 bodov. J. Štúň (Humenné) 15 bodov. Š. Burkuš (Malá Tŕňa) 11 bodov. J. Čurlík (Hanušovce nad Topľou) a A. Hajduczký (Slivník) po 10 bodov. J. Klubert (Košice) 8 bodov. Dr. A. Novotný (Prešov) 4 body. M. Kriško (Vyšný Orlík), J. Majerčák (Levoča) a L. Zvada (Biele Vody) po 2 body.


Knižné odmeny dostávajú

V. Fischer (Košice), M. Kižik (Košice), J. Fábry (Medzev) a vyžrebovaním K. Suchár (Prešov).

Šachovú rubriku vedie a súťaž vyhodnotil Ing. Michal Piasecký, technickú časť má na starosti Vojtech Džurbala.


Vzad <<  >> Vpred