Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(27. 7. 1968)


Úloha č. 30

Konstantin Žukovin

Šachmaty v SSSR 1937

Mat 2. ťahom (6–4)Kontrolná notácia: b. Ke1, De5, Sb7, Jc6, Je6, Pb5 (6), č. Kb6, Sa6, Pe2, e7 (4).


Riešenie problému č. 28: 1.Sg5-e7 Ke5-f4 2.Se7-d6+ Kf4-f3 3.Vg6-g3+ Kf3-f2 4.Sd6-c5+ Kf2-g1 (e1) 5.Vg3-g1 mat. Úloha má len jeden variant, ale u mnohoťažky to nie je chybou. Určitým jej nedostatkom je prílišná jednoduchosť a jasnosť matového vedenia.


Stav novej kvartálnej súťaže po 2. kole

Š. Burkuš (Tŕňa), E. Cuperová (Vyšný Orlík), J. Fábry (Medzev), M. Kižik (Košice), Ľ. Lešňanský (Falkušovce), Dr. A. Novotný (Prešov), M. Prada (Budkovce) a L. Zvada (Biele Vody) po 6 bodov. Š. Liščinský (Sabinov) a K. Suchár (Prešov) po 4 body. O. Bafia (Revúca) a M. Perháč (Slovinky) po 2 body.


Odkaz redakcie

Peter Durst (Levoča): Vami poslaná úloha sa žiaľ, na uverejnenie nehodí. Šach hneď v prvom ťahu a úplne forsírovaný mat a okrem toho aj vedľajšie riešenie: 1.De5+ 2.V:f7+ 3.De7 mat (Dc5 mat). Pokúste sa najskôr o nejakú dvojťažku.


Vzad <<  >> Vpred