Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(3. 8. 1968)


Úloha č. 31

Ing. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Pomocný mat 3. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Kc2, Va2, Ja5, Pc4, e2 (5), č. Kd6, Jd3 (2). Úloha má aj zdanlivú hru ak začína biely. Za riešenie tejto úlohy sa prizná 3+2 t. j. spolu 5 bodov.


Riešenie problému č. 29: 1.Je7-d5 hrozí 2.Da6:c4 mat, 1...Sf7:d5 2.Vc5:d5 mat, 1...Vc4:c5 2.Sf8-g7 mat, 1...Vc4 ľub. 2.Vf5-f4 mat. Ostatné obrany čierneho neprichádzajú do úvahy.


Stav súťaže po 3. kole

E. Cuperová (Vyšný Orlík), Ľ. Lešňanský (Falkušovce) a M. Perháč (Slovinky) po 8 bodov. Š. Burkuš (Tŕňa), J. Fábry (Medzev), M. Kižik (Košice), Š. Liščinský (Sabinov), Matúš Murajda (Drienov), Marek Murajda (Drienov), Dr. A. Novotný (Prešov), M. Prada (Budkovce) a L. Zvada (Biele Vody) po 6 bodov. T. Horváth (Valaliky) a K. Suchár (Prešov) po 4 body. O. Bafia (Revúca), A. Brídzik (Veľké Revištia), P. Durst (Levoča), J. Grivna (Bardejov), A. Heinrich st. (Jasov), I. Kron (Prešov) a M. Liščinský (Sabinov) po 2 body.


Odkazy redakcie

E. Cuperová (Vyšný Orlík): Dostali sme do redakcie váš lístok s riešením nejakých šachových úloh č. 228 a č. 229. Na vaše požiadanie vám tento lístok, ako dôkaz o včasnom zaslaní riešenia pošleme poštou.

Š. Liščinský (Sabinov): Čierny nemôže ťahať pešiakom f3-f4, ale iba f3-f2, ale pole f2 je blokované.


Vzad <<  >> Vpred