Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(17. 8. 1968)


Úloha č. 33

Michael Lipton

I. cena

Il Due Mosse 1958

Mat 2. ťahom (10–6)Kontrolná notácia: b. Kc8, Df7, Vh4, Sg4, Ja2, Jd4, Pe3, e5, h3, h5 (10), č. Kc4, Vb3, Sd5, Pb5, c5, d3 (6).


Riešenie problému č. 31: 1.Kd6-c7 Ja5-c6 2.Kc7-b7 Va2-b2+ 3.Kb7-a8 Vb2-b8 mat, Zdanlivá hra: 1...Ja5-c6 2.Kd6-c5 Va2-a5+ 3.Kc5:c4 e2:d3 mat. Nedopatrením sme vynechali čiernych pešiakov na poli d4 a e5 a tým vzniklo aj vedľajšie riešenie: 1.Je5 (b4) Kc3 2.Jc6 Vb2 3.Kc5 Jb7 mat.


Stav súťaže po 5. kole

J. Fábry (Medzev) a M. Perháč (Slovinky) po 15 bodov. I. Kron (Prešov) 14 bodov. M. Kižik (Košice) 13 bodov. E. Cuperová (Vyšný Orlík), Ľ. Lešňanský (Falkušovce), Dr. A. Novotný (Prešov), M. Prada (Budkovce) a L. Zvada (Biele Vody) po 10 bodov. Anton Brídzik (Veľké Revištia) 9 bodov. O. Bafia (Revúca), T. Horváth (Valaliky), Š. Liščinský (Sabinov), Matúš Murajda (Drienov), Marek Murajda (Drienov) a K. Suchár (Prešov) po 8 bodov. P. Durst (Levoča) 7 bodov. Š. Burkuš (Tŕňa) 6 bodov. A. Heinrich st. (Jasov), R. Fudala (Giraltovce) a M. Liščinský (Sabinov) po 4 body a konečne J. Grivna (Bardejov) 2 body.


Vzad <<  >> Vpred