Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(21. 9. 1968)


Úloha č. 36

Vaux Wilson

I. cena

American Chess Bull 1956

Mat 2. ťahom (9–6)Kontrolná notácia: b. Kh1, Dg3, Ve2, Vh4, Sg1, Sg8, Je3, Jf4, Pg5 (9), č. Ke4, Vd6, Sb7, Pc5, d2, h5 (6).


Riešenie problému č. 33: 1.Jd4-f5 hrozí 2.Sg4 ľub. mat, 1...Vb3 ľub. 2.Sg4-d1 mat, 1...b5-b4 2.Jf5-d6 mat, 1...Sd5-e6+ 2.Df7:e6 mat, 1...Sd5:f7 2.Sg4-f3 mat


Stav súťaže po 7. kole

J. Fábry (Medzev), M. Kižik (Košice) a M. Perháč (Slovinky) po 21 bodov. I. Kron (Prešov) a K. Suchár (Prešov) po 19 bodov. O. Bafia (Revúca) a Š. Burkuš (Tŕňa) po 17 bodov. A. Brídzik (Veľké Revištia), M. Prada (Budkovce) a L. Zvada (Biele Vody) po 15 bodov. T. Horváth (Valaliky) 13 bodov. Dr. A. Novotný (Prešov) 12 bodov. Matúš Murajda (Drienov) a Marek Murajda (Drienov) po 11 bodov. E. Cuperová (Vyšný Orlík), Š. Liščinský (Sabinov) a Ľ. Lešňanský (Falkušovce) po 10 bodov. P. Durst (Levoča) 7 bodov. R. Fudala (Giraltovce) a M. Liščinský (Sabinov) po 6 bodov. A. Heinrich st. (Jasov) 4 body a J. Grivna (Bardejov) 2 body.


Vzad <<  >> Vpred