Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 10. 1968)


Úloha č. 39

Karol Mlynka

II. cena

SOS 1962

Mat 2. ťahom (11–7)Kontrolná notácia: b. Kh6, De1, Vb6, Vh3, Sf3, Sh8, Jd2, Jd4, Pa4, c4, e2 (11), č. Kc3, Vd3, Sa2, Sb2, Pa3, a5, b7 (7).


Riešenie problému č. 36: 1.Dg3-h3 Ke4-e5+ 2.Je3-d5 mat, 1...Ke4-d4+ 2.Je3-g2 mat, 1...Sb7-a6 2.Je3-c4 mat, 1...d2-d1D (S) (J) 2.Je3:d1 mat, 1...Vd6-d3 2.Jf4-g6 mat. Ostatné varianty neprichádzajú do úvahy.


Stav súťaže po 10. kole

J. Fábry (Medzev) 30 bodov. A. Brídzik (Veľké Revištia) a M. Perháč (Slovinky) po 24 bodov. M. Kižik (Košice) 23 bodov. Š. Burkuš (Tŕňa) 20 bodov. O. Bafia (Revúca), I. Kron (Prešov) a K. Suchár (Prešov) po 19 bodov. T. Horváth (Valaliky) 18 bodov. Dr. A. Novotný (Prešov), M. Prada (Budkovce) a L. Zvada (Biele Vody) po 15 bodov. Š. Liščinský (Sabinov) 12 bodov. Marek Murajda (Drienov) a Matúš Murajda (Drienov) po 11 bodov. E. Cuperová (Vyšný Orlík) a Ľ. Lešňanský (Falkušovce) po 10 bodov. M. Liščinský (Sabinov) 8 bodov. P. Durst (Levoča) a A. Heinrich st. (Jasov) po 7 bodov. R. Fudala (Giraltovce) 6 bodov. J. Grivna (Bardejov) 2 body.


Vzad <<  >> Vpred