Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(1. 11. 1968)


Úloha č. 42

Imrich Ivančo

Zászló 1940

Pomocný mat 4. ťahom (3–5)Kontrolná notácia: b. Ka1, Vf1, Jc3 (3), č. Kg5, De5, Sh8, Pa2, b3 (5). Začína čierny a hrá tak, aby mu biely svojím 4. ťahom dal mat.


Riešenie problému č. 39: 1.e2-e4 a čierny je v nevýhode ťahu. Na každý iný vyčkávací ťah nasleduje 1...Vd3-e3. 1...Vd3:d2 2.Sf3-e2 mat, 1...Vd3:d4 2.Sf3-d1 mat, 1...Vd3-e3 2.De1:e3 mat, 1...Vd3:f3 2.Vh3:f3 mat, 1...Sb2-a1 (c1) 2.De1-c1 mat, 1...Sa2-b3 (b1) 2.Vb6:b3 (-b3) mat.


Stav novej kvartálnej súťaže po 2. kole

Š. Burkuš (Tŕňa), P. Durst (Levoča), T. Horváth (Valaliky), M. Kižik (Košice), L. Kočík (Košice), I. Kron (Praha), J. Köteleš (Košice), J. Pavlovič (Košice) a M. Perháč (Slovinky) po 4 body. J. Fábry (Medzev), R. Fudala (Giraltovce), Š. Liščinský (Sabinov), Dr. A. Novotný (Prešov), K. Suchár (Prešov) a jeden nepodpísaný riešiteľ po 2 body.


Odkaz redakcie

K. Suchár (Prešov): úloha č. 34 bola pre jej nekorektnosť anulovaná a za úlohy č. 35 a 36 sme vám body prirátali tak, že máte spolu 24 bodov a ste na 4. mieste.


Vzad <<  >> Vpred