Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(8. 11. 1968)


Úloha č. 43

Tigran B. Gorgiev

I. cena

Čs. šach 1956

Biely na ťahu remizuje (3–2)Kontrolná notácia: b. Kh8, Vd5, Pf5 (3), č. Kf4, De3 (2).


Riešenie problému č. 40: 1.Dc8-e8 Dh5:e8 2.Jg1:f3+ Kh4-h5 3.d7:e8D mat, 1...Je2:g1 2.Sf8-e7+ Dh5-g5 3.g2-g3 mat, 1...Dh5-f5 2.Sf8-e7+ Kh4-g4 3.g2:f3 mat, 1...Dh5-g6 2.Jg1:f3+ Kh4-h5 3.g2-g4 mat. Ostatné varianty sú jasné a zrozumiteľné.

Upozorňujeme opäť, že v riešení treba uviesť všetky dôležité varianty, ako napríklad posledné dve v našom riešení. Za neúplné riešenia budeme nabudúce strhávať body.


Stav súťaže po 3. kole

Š. Burkuš (Tŕňa), P. Durst (Levoča), T. Horváth (Valaliky), M. Kižik (Košice) a L. Kočík (Košice) po 7 bodov. J. Fábry (Medzev) a K. Suchár (Prešov) po 5 bodov. I. Kron (Praha), J. Köteleš (Košice), J. Pavlovič (Košice) a M. Perháč (Slovinky) po 4 body. R. Fudala (Giraltovce), Š. Liščinský (Sabinov) a Dr. A. Novotný (Prešov) po 2 body. Nepodpísaný riešiteľ tiež 2 body.


Vzad <<  >> Vpred