Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(18. 10. 1968)


Úloha č. 40

Knud Hannemann

I. cena

Skakbladet 1956

Mat 3. ťahom (10–6)Kontrolná notácia: b. Ka3, Dc8, Se6, Sf8, Jg1, Pd5, d7, e3, g2, h2 (10), č. Kh4, Dh5, Jb7, Je2, Pf3, h7 (6).


Riešenie problému č. 37: 1.Jg6-f4+ Kd5-d4 2.Jf4:e2+ Kd4-d5 3.Je2-f4+ Kd5-d4 4.Sc7-d8 Dh8-h6, na 4...Dh8:d8 5.Jf4-e6+ a vyhrá, na 4...Dh8-e5 5.c2-c3+ Kd4:c3 6.Sd8-f6 De5:f6 7.Jf4-d5+ a vyhrá. 5.Sd8-g5 Dh6-d6 je jasné, že biely strelec je nedotknuteľný. 6.Sg5-e7 Dd6-h6 strelca neslobodno brať pre stratu dámy a lepšie pole dáma už nemá. 7.Se7-f8 D ľub. 8.Sf8-g7+ D:Sg7 9.Jf4-e6+ a vyhrá. Je až neuveriteľné, akou slabou figúrou ukázala sa v tejto štúdii dáma proti dvom ľahkým figúram bieleho.


Odkaz redakcie

Stav súťaže po 11. kole z technických príčin prinesieme v budúcom čísle.


Vzad <<  >> Vpred