Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(28. 9. 1968)


Úloha č. 37

André Chéron

Journal de Genéve 1957

Biely začína a vyhráva (8–6)Kontrolná notácia: b. Kf3, Sc7, Jg6, Pb3, b4, b5, c2, g2 (8), č. Kd5, Dh8, Pb6, b7, e2, f5 (6).


Riešenie problému č. 34: 1.Ke2-d1 c5-c4 2.Ja8-b6 c4-c3 3.Jb6-c4 c3-c2+ 4.Kd1-e2 Kb1-c1 inak čierny dostane mat 5.Jc4:e5 Kc1-b1 opäť jediný ťah 6.Je5-c4 Kb1-c1 7.h6-h7 b2-b1S 8.Jc4-a5 Kc1-b2 9.h7-h8D+ a biely vyhrá, 7...b2-b1D 8.h7-h8D Db1-b7 9.Dh8:a1+ Db7-b1 10.Da1-f6 (g7) a vyhrá. Táto úloha bola prevzatá z albumu "Fide" a odmenená cenou. Nepredpokladáme, že je nekorektná, nevieme však nájsť správnu obranu proti 1.Ke2-d2 2.h6-h7 atď. Budeme povďační za spoluprácu.


Stav súťaže po 8. kole

J. Fábry (Medzev) 25 bodov. M. Kižik (Košice) a M. Perháč (Slovinky) po 21 bodov. O. Bafia (Revúca), A. Brídzik (Veľké Revištia), I. Kron (Prešov) a K. Suchár (Prešov) po 19 bodov. Š. Burkuš (Tŕňa) 17 bodov. M. Prada (Budkovce) a L. Zvada (Biele Vody) po 15 bodov. T. Horváth (Valaliky) 13 bodov. Dr. A. Novotný (Prešov) 12 bodov. Marek Murajda (Drienov) a Matúš Murajda (Drienov) po 11 bodov. E. Cuperová (Vyšný Orlík), Š. Liščinský (Sabinov) a Ľ. Lešňanský (Falkušovce) po 10 bodov. P. Durst (Levoča) 7 bodov. R. Fudala (Giraltovce) a M. Liščinský (Sabinov) po 6 bodov. A. Heinrich st. (Jasov) 4 body. J. Grivna (Bardejov) 2 body.


Odkaz redakcie

Za neúplné riešenie problému č. 34 sme odpočítali A. Brídzikovi (Veľké Revištia) a J. Fábrymu (Medzev) po 1 bode a O. Bafiovi (Revúca) 3 body. Ak sa dokáže nekorektnosť tejto úlohy a správnosť vedľajšieho riešenia, ktoré poslali niektorí riešitelia, budú im body priznané dodatočne.

P. Durst (Levoča): Vaša opravená úloha má žiaľ nové vedľajšie riešenie: Je4-d6 a hrozbu dvoch matov nie je možné kryť.


Vzad <<  >> Vpred