Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(4. 10. 1968)


Úloha č. 38

Jan Arnold Willem Swane

I. cena

Magasinet 1952

Mat 2. ťahom (7–7)Kontrolná notácia: b. Ka5, Da3, Vd3, Ve1, Sh1, Sh8, Jc3 (7), č. Kc4, Dh2, Vh3, Jf2, Jf4, Pb3, c5 (7). Touto peknou úlohou, ktorá má tri zdanlivé hry, začíname novú kvartálnu súťaž za rovnakých podmienok, ako bola predošlá.


Riešenie problému č. 35: 1.Sh3-g6 hrozí 2.De4-h4+ a 3.Jg2-f4 mat, 1...Db8:b7 2.Se6-g4+ Je5:g4 3.De4:e8 mat, 1...Se8-c6 2.De4-g4+ Je5:g4 3.Se6-f7 mat, 1...Je5-d3 2.De4:f3+ Kh5-g6 3.Jg2-h4 mat. Ostatné obrany čierneho neprichádzajú do úvahy.


Stav súťaže po 9. kole

J. Fábry (Medzev) 28 bodov. Michal Perháč (Slovinky) 24 bodov. A. Brídzik (Veľké Revištia) 22 bodov. M. Kižik (Košice) 21 bodov. Š. Burkuš (Tŕňa) 20 bodov. O. Bafia (Revúca), I. Kron (Prešov) a K. Suchár (Prešov) po 19 bodov. T. Horváth (Valaliky) 16 bodov. Dr. A. Novotný (Prešov), M. Prada (Budkovce) a L. Zvada (Biele Vody) po 15 bodov. Marek Murajda (Drienov) a Matúš Murajda (Drienov) po 11 bodov. E. Cuperová (Vyšný Orlík), Š. Liščinský (Sabinov) a Ľ. Lešňanský (Falkušovce) po 10 bodov. P. Durst (Levoča) a A. Heinrich st. (Jasov) po 7 bodov. R. Fudala (Giraltovce) a M. Liščinský (Sabinov) po 6 bodov. J. Grivna (Bardejov) 2 body.


Odkazy redakcie

P. Durst (Levoča): Riešenie, ktoré ste poslali, nie je správne: 1.Sf3 b5-b4! a na 1.Jd4-e2 Vb3 ľub. a mat 2. ťahom nevychádza.

A. Brídzik (Veľké Revištia): Vaša úloha sa vidí byť korektná, príležitostne ju uverejníme.


Vzad <<  >> Vpred