Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(14. 9. 1968)


Úloha č. 35

Vladimír Pachman

II. cena

Schweizerische Schachverein 1960

Mat 3. ťahom (7–7)Kontrolná notácia: b. Kh1, De4, Sh3, Sh6, Jg2, Pb7, g5 (7), č. Kh5, Db8, Se8, Je5, Jf3, Pc7, h7 (7).


Riešenie problému č. 33 vzhľadom na opravu diagramu, prinesieme v budúcej šachovej rubrike.


Pri upresnení stavu súťaže po 6. kole došlo k zmenám iba u týchto riešiteľov:

M. Kižik (Košice) a M. Perháč (Slovinky) po 19 bodov. O. Bafia (Revúca) 15 bodov.


Odkaz redakcie

P. Durst (Levoča): Vo vami zaslanej dvojťažke čierny hrá 1...g3:f2 a mat nie je možný. Úloha ale má hneď tri riešenia: 1.Je4-f6 (:g3) a (c3), proti ktorým čierny nemá obranu. Pokúste sa túto úlohu zlepšiť.


Vzad <<  >> Vpred