Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(7. 9. 1968)


Úloha č. 34

Dr. Grzegorz Grzeban

Tidskrift för Schack 1956

Biely na ťahu vyhráva (4–6)Kontrolná notácia: b. Ke2, Ja8, Pe3, Ph6 (4), č. Kb1, Va1, Pa2, b2, c5, e5 (6).


Riešenie problému č. 32: 1.Sh1-b7 Jh4-g6 2.Sc7-b8 Ve6-a6 3.Sb8-h2 Va6-e6 (f6) 4.Sh2-g1+ Ve6-e3 (Vf6-f2) 5.Sg1:e3 mat (:f2 mat), 1...Jh4-f3 2.Sc7-b8 (keď 2.Sb7:f3 Ve6-d6 3.Sc7:d6 pat), 2...Ve6-a6 3.Sb8-g3 Va6-e6 4.Sg3-f2+ a mat ďalším ťahom.

Upozorňujeme riešiteľov, že v riešení treba uviesť všetky dôležité varianty.


Stav súťaže po 6. kole

J. Fábry (Medzev) a I. Kron (Prešov) po 19 bodov. M. Kižik (Košice) a K. Suchár (Prešov) po 17 bodov. Š. Burkuš (Tŕňa), M. Perháč (Slovinky), M. Prada (Budkovce) a L. Zvada (Biele Vody) po 15 bodov. Anton Brídzik (Veľké Revištia) 13 bodov. O. Bafia (Revúca), T. Horváth (Valaliky), Matúš Murajda (Drienov) a Marek Murajda (Drienov) po 11 bodov. E. Cuperová (Vyšný Orlík), Ľudovít Lešňanský (Falkušovce) a Dr. A. Novotný (Prešov) po 10 bodov. Š. Liščinský (Sabinov) 8 bodov. P. Durst (Levoča) 7 bodov. A. Heinrich st. (Jasov), R. Fudala (Giraltovce) a M. Liščinský (Sabinov) po 4 body. J. Grivna (Bardejov) 2 body.


Odkaz redakcie

Termín na zaslanie riešenia úlohy č. 33 sa predlžuje o týždeň.


Vzad <<  >> Vpred