Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 11. 1968)


Úloha č. 46

Ľudovít Lačný

I. cena

Československý šach 1955

Mat 2. ťahom (13–10)Kontrolná notácia: b. Kc7, Db3, Vg3, Vg5, Sc1, Sh7, Jg6, Pa4, c3, c5, d6, f2, h5 (13), č. Ke4, Jb2, Jc4, Pa5, c2, d7, e3, e5, g4, g7 (10). Táto úloha patrí do skupiny "Biely na ťahu" a má 3 zdanlivé hry.


Riešenie problému č. 43: 1.f5-f6 De3-h3+ 2.Kh8-g7 Dh3-g2+ 3.Kg7-h6! D:d5 4.f7 Dd8 5.Kg7 Dd7 6.Kh8 D:f7 pat, 4...D:f7 pat. Na ťah 3.Kg7-h8? nasleduje Dg2-g6! a čierny vyhrá... Ako je známe, ak strelcový pešiak slabšej strany dospel na predposledné pole a je chránený kráľom, je pozícia pri vzdialenom kráľovi silnejšej strany (kráľ + dáma) teoretická remíza.


Stav súťaže po 6. kole

M. Kižik (Košice) a L. Kočík (Košice) po 14 bodov. M. Perháč (Slovinky) 12 bodov. Š. Burkuš (Tŕňa), T. Horváth (Valaliky), I. Kron (Praha) a J. Pavlovič (Košice) po 9 bodov. V. Durst (Dolný Kubín), P. Durst (Levoča) a K. Suchár (Prešov) po 7 bodov. R. Fudala (Giraltovce) a J. Köteleš (Košice) po 6 bodov. J. Fábry (Medzev) 5 bodov. Dr. A. Novotný (Prešov) 4 body. A. Brídzik (Veľké Revištia), M. Dovhun (Humenné), M. Kochan (Humenné), Š. Liščinský (Sabinov) a L. Zvada (Biele Vody) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred