Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(22. 12. 1968)


Úloha č. 49

Lörinc Bata

I. cena

Parallele 50 1947

Mat 2. ťahom (11–8)Kontrolná notácia: b. Ke8, Db8, Vh4, Vh6, Sf1, Jd3, Jf7, Pa2, a4, e6, f3 (11), č. Kd5, Vc5, Sf6, Sg4, Pa5, c6, e7, h5 (8).


Riešenie problému č. 46: Zdanlivé hry: 1...Ke4-d5 2.Vg5:e5 mat, 1...Ke4-d3 2.Jg6-f4 mat, 1...Jc4 ľub. 2.Vg3:e3 mat. Riešenie: 1.Db3-b5 ... nič nehrozí, ale čierny je v nevýhode ťahu. 1...Ke4-d5 2.Jg6-f4 mat, 1...Kd4-e3 2.Vg3:e3 mat, 1...Jc4 ľub. 2.Vg5:e5 mat. Krásna cyklická zámena troch matov. 1...Jb2 ľub. 2.Db5:c4 mat, 1...e3 ľub. 2.Db5-b7 mat.


Stav súťaže po 9. kole

J. Pavlovič (Košice) 22 bodov. M. Kižik (Košice) a L. Kočík (Košice) po 20 bodov. M. Perháč (Slovinky) 18 bodov. I. Kron (Praha) a J. Köteleš (Košice) po 17 bodov. Š. Burkuš (Tŕňa) a T. Horváth (Valaliky) po 15 bodov. R. Fudala (Giraltovce) 12 bodov. V. Durst (Dolný Kubín), P. Durst (Levoča) a K. Suchár (Prešov) po 11 bodov. A. Brídzik (Veľké Revištia), Dr. A. Novotný (Prešov) a M. Vokálová (Prešov) po 8 bodov. M. Dovhun (Humenné), M. Kochan (Humenné) a F. Brídzik (Veľké Revištia) po 6 bodov. J. Fábry (Medzev) 5 bodov. J. Štúň (Humenné) 4 body. Š. Liščinský (Sabinov), Z. Raduly (Košice) a L. Zvada (Biele Vody) po 2 body.


Odkaz redakcie

L. Kočík (Košice): Obe vaše posledné úlohy sú dobré a postupne ich uverejníme.


Vzad <<  >> Vpred