Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 12. 1968)


Úloha č. 48

Comins Mansfield

I. cena

British Ring Ty 1958

Mat 2. ťahom (5–7)Kontrolná notácia: b. Kh6, Dg1, Ve4, Je3, Pd3 (5), č. Kf3, Da8, Jf8, Jh1, Pb6, b7, h3 (7). Táto úloha má 7 zvodností a na každú z nich iba jednu a to vždy inú obranu.


Riešenie problému č. 45: Zdanlivé maty: 1...c7-c6 2.Db5-e5 mat, 1...c7-c5 2.Db5-d7 mat. Riešenie: 1.Db5-c4 hrozí 2.Dc4:c7 mat, 1...c7-c6 2.Dc4-d4 mat, 1...c7-c5 2.Dc4-e6 mat, 1...Sa8-c6 2.c4-b4 mat.


Stav súťaže po 8. kole

M. Kižik (Košice), L. Kočík (Košice) a J. Pavlovič (Košice) po 18 bodov. M. Perháč (Slovinky) 16 bodov. J. Köteleš (Košice) 15 bodov. Š. Burkuš (Tŕňa), T. Horváth (Valaliky) a I. Kron (Praha) po 13 bodov. V. Durst (Dolný Kubín) a P. Durst (Levoča) po 11 bodov. R. Fudala (Giraltovce) 10 bodov. K. Suchár (Prešov) 9 bodov. A. Brídzik (Veľké Revištia) a Dr. A. Novotný (Prešov) po 8 bodov. M. Dovhun (Humenné), M. Kochan (Humenné), F. Brídzik (Veľké Revištia) a M. Vokálová (Prešov) po 6 bodov. J. Fábry (Medzev) 5 bodov. Š. Liščinský (Sabinov), Z. Raduly (Košice), J. Štúň (Humenné) a L. Zvada (Biele Vody) po 2 body.


Odkazy redakcie

P. Durst (Levoča): K Vašej úlohe máme niekoľko pripomienok: Aký je rozdiel medzi 1.De7 a 1.De8? Akú funkciu má Sa2? Čo hrá biely po 1...Sd3-c2?

K. Suchár (Prešov): Vaše riešenie problému č. 39 nie je dobré, lebo nasleduje 1...Vd3-e3 a mat nie je možný.

I. Kron (Praha): Vo Vašej úlohe musíte vhodným spôsobom obrátiť farby, lebo v pomocnom mate začína vždy čierny a mat dáva biely. Ináč je úloha dobrá a neskoršie ju radi uverejníme.


Vzad <<  >> Vpred