Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(6. 12. 1968)


Úloha č. 47

Ing. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Pomocný mat 4. ťahom (4–7)Kontrolná notácia: b. Kc1, Sa5, Jc4, Pa3 (4), č. Kb5, Dc6, Vc8, Ja8, Pa4, b6, f4 (7).

Na výslovnú žiadosť niektorých riešiteľov prinášame dnes úlohu podobného druhu, ako bola úloha č. 42.


Riešenie problému č. 44: 1.c2-c3 a čierny je v nevýhode ťahu (na 1.c2-c4 c5:b4 a mat nie je možný). 1...c5:b4 2.c3:d4 mat, 1...d4:c3 2.Sb2:c3 mat, 1...d4-d3 2.c3-c4 mat, 1...b7-b5 (6) 2.Je7-c6 mat, 1...f7:g6 2.Je7:g6 mat, 1...h4-h3 2.Df3-g3 mat, 1...Jf6 ľub. 2.Df3-e4 mat, 1...De6:e7 2.Df3-f5 mat, 1...De6-f5 2.Df3:f5 mat, 1...De6-d7, c8, g4, h3 2.Df3:f6 mat. Žiaľ, táto veľmi pekná úloha má prozaické a hrubé vedľajšie riešenie 1.Df3-e3+ Jf6-e4 2.De3:e4 mat. Ako upozornil sám autor, tomu sa ľahko zabráni premiestnením bieleho strelca z poľa g6 na b1.


Vzad <<  >> Vpred