Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 12. 1968)


Úloha č. 50

Vitaly Halberstadt

Combat XI. 1957

Biely na ťahu remizuje (3–3)Kontrolná notácia: b. Kg4, Sg5, Ph6 (3), č. Ke5, Vf2, Jd5 (3).


Úloha č. 47, žiaľ, ani po oprave nebola korektná a preto sme nútení túto úlohu zo súťaže vylúčiť.


Upozorňujeme všetkých priaznivcov a milovníkov problémového šachu, že redakcie krajských orgánov "Hlas ľudu", "Smer" a "Východoslovenské noviny" vypisujú spoločne I. medzinárodný skladateľský turnaj a to v týchto kategóriách:

1. Dvojťažky v pozícii "Biely na ťahu".

2. Troj- a viacťažky na témy "Loveday" alebo "Herlin".

Tento turnaj bude v každej kategórii okrem iného dotovaný aj peňažnými cenami 200.-, 100.-, a 50.- korún.

Podrobné podmienky, propozície a príklady úloh na príslušnú tému budú každému na požiadanie zaslané poštou. Naši doterajší prispievatelia dostanú tieto propozície aicky.

Termín na zaslanie úloh je určený do 30. septembra 1969. Rozhodcom prvej kategórie bol požiadaný Jan Hartong (Holandsko) a rozhodcom druhej kategórie dr. Werner Speckmann (NSR).

Veríme, že tento turnaj bude mať úspech najmä u našich mladých talentov a prispeje k propagácii problémového šachu.


Odkaz redakcie

Všetkým našim prispievateľom a riešiteľom prajeme veľa zdravia, šťastia a úspechov v budúcom roku.


Vzad <<  >> Vpred