Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 6. 1968)


Úloha č. 26

Prof. Ladislav Prokeš

II. cena

Szachy 1957

Biely začína a vyhráva (4–3)Kontrolná notácia: b. Ke6, Vd7, Sd8, Pf5 (4), č. Kc8, Se8, Sh4 (3).

Riešenie problému č. 25 treba poslať pred sobotou 6. júna 1968.


Riešenie problému č. 24: Pokusy: 1.Je4-c3? Ke5-d4!, 1.Je4-d2? Ke5-e6!, 1.Je4-f2? g3:f2!, 1.Je4:g3? Ke5-f4!, 1.Je4-f6? d6-d5!, 1.Je4:d6? g3-g2!, 1.Je4-c5? d6:c5! Riešenie 1.Je4-g5! hr. 2.Dc6-e4 mat, 1...d6-d5 2.Dc6-f6 mat.


Stav súťaže po 11. kole

J. Fábry (Medzev) 36 bodov. V. Fischer (Košice) 34 bodov. M. Kižik (Košice) 33 bodov. L. Kočík (Košice) 31 bodov. M. Perháč (Slovinky) 30 bodov. I. Sukovský (Prešov) 27 bodov. I. Kron (Prešov) 26 bodov. T. Horváth (Valaliky) 22 bodov. J. Geci (Nový Smokovec) 19 bodov. A. Heinrich st. (Jasov) a B. Šutor (Košice) po 17 bodov. J. Štúň (Humenné) 15 bodov. J. Čurlík (Hanušovce) a A. Hajduczký (Slivník) po 10 bodov. Š. Burkuš (Malá Tŕňa) 9 bodov. J. Klubert (Košice) 6 bodov. Dr. A. Novotný (Prešov) 4 body. M. Kriško (Vyšný Orlík), J. Majerčák (Levoča) a L. Zvada (Biele Vody) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred