Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(27. 4. 1968)


Úloha č. 17

Jan Beszczyński

I.-III. cena

Československý šach 1955

Mat 2. ťahom (9–11)Kontrolná notácia: b. Kg4, Db7, Vd3, Sd8, Se4, Jb4, Jd6, Pe3, g5 (9), č. Ke5, Vd1, Vf6, Sh8, Ja7, Jg7, Pc3, c6, e7, f4, g3 (11). Táto úloha má 4 pekné zdanlivé hry.


Riešenie problému č. 15: 1.De8-b5 hrozí 2.Db5-f5 mat alebo 2.Db5-c4 mat, 1...Vb7:b5 2.Va3-f3 mat. Na všetky ostatné obrany čierneho nasleduje niektorý z horeuvedených matov. Na 1.De8-b8+? Kf4-e4! a pole e5 je kryté pešiakom f6. Na 1.Sg1-f2? Vb7:f7! a čierny kráľ má únik na pole g5.


Stav súťaže po 2. kole

J. Fábry (Medzev), J. Geci (Nový Smokovec), A. Heinrich st. (Jasov), M. Kižik (Košice), L. Kočík (Košice), J. Kron (Prešov), K. Suchár (Prešov) a B. Šutor (Košice) po 4 body. V. Fischer (Košice), A. Hajduczký (Slivník), T. Horváth (Valaliky), J. Hovan (Košice), M. Kriško (Vyšný Orlík), J. Majerčák (Levoča), Dr. A. Novotný (Prešov), J. Štúň (Humenné) a L. Zvada (Biele Vody) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred