Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(20. 4. 1968)


Úloha č. 16

Stanislav Vokál, Prešov

Originál pre VN

Mat 5. ťahom (14–13)Kontrolná notácia: b. Kd1, Da8, Vg5, Vh3, Sa3, Sf1, Jd5, Je2, Pb3, c2, c7, g2, g3, h4 (14), č. Kb5, Dg6, Vc4, Vd3, Se3, Sh5, Jd6, Jf5, Pb6, c3, d2, f2, f6 (13).


Riešenie problému č. 14: 1.De3-f3 hrozí 2.Ve2-e4 mat, 1...Sa5:d2 2.Jf1:d2 mat, 1...Ja4-c3 2.Df3-c6 mat, 1...Sa5-c3 2.Df3-d5 mat, 1...Ja4-c5 2.Vd2-d4 mat, 1...Jc1-d3 2.Df3:c3 mat, 1...Jc1:c2 2.Df3-d3 mat. Ostatné obrany čierneho neprichádzajú do úvahy.


Konečný stav súťaže za 1. kvartál

Ing. J. Karel (Praha) 38 bodov. B. Šutor (Košice) 36 bodov. M. Kižik (Košice) 30 bodov. M. Perháč (Slovinky) 29 bodov. L. Kočík (Košice) 28 bodov. K. Suchár (Prešov) 27 bodov. J. Fábry (Medzev) a T. Horváth (Valaliky) po 26 bodov. M. Kriško (Vyš. Orlík) a J. Majerčák (Levoča) po 25 bodov. Š. Burkuš (Veľká Tŕňa) 24 bodov. Dr. A. Novotný (Prešov) 23 bodov. I. Sukovský (Prešov) 22 bodov. J. Čurlík (Hanušovce) 21 bodov. J. Köteleš (Košice), N. Kron (Prešov) a L. Zvada (Biele Vody) po 19 bodov. A. Hajduczký (Slivník) a J. Štúň (Humenné) po 11 bodov. A. Heinrich st. (Jasov), J. Mušuka (Humenné) a J. Hroblak (Prešov) po 10 bodov. Dr. V. Imrich (Kežmarok) 9 bodov. F. Vokál (Prešov) a M. Prada (Košice) po 7 bodov. Marek Murajda a Matúš Murajda (obaja Drienov) po 6 bodov. J. Kučka (Jablonka) 5 bodov. K. Reichová (Krompachy) 4 body. M. Bukovinský (Poprad), F. Jaško (Ruské Pekľany), J. Hroncová (Vlachovo) a D. Pavlík (Poprad) po 2 body.


Knižné odmeny dostávajú

Ing. J. Karel (Praha), B. Šutor (Košice), M. Kižik (Košice) a Dr. A. Novotný (Prešov).


Odkazy redakcie

L. Kočík, Košice: Riešenie problému č. 12 bolo uverejnené 6. IV., ale na obálke vášho listu je dátum poštovej pečiatky 7. IV. Preto za túto úlohu sa vám body nepriznávajú. Vašu štvorťažku príležitostne uverejníme.

Všetkým riešiteľom: Stav novej kvartálnej súťaže uverejníme až po druhom kole v ďalšej rubrike.

Šachovú rubriku vedie a súťaž vyhodnotil Ing. Michal Piasecký, technickú stránku má na starosti Vojtech Džurbala.


Vzad <<  >> Vpred