Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(6. 4. 1968)


Úloha č. 14

Francois Michel

I. cena

Thémes 64 1956

Mat 2. ťahom (10–7)Kontrolná notácia: b. Kh3, De3, Vd2, Ve2, Sa2, Sg1, Ja7, Jf1, Pa3, f6 (10), č. Kc4, Db3, Vb1, Sa5, Ja4, Jc1, Pb6 (7). Dnešnou úlohou začíname novú kvartálnu súťaž za rovnakých podmienok, ako bola predošlá.


Riešenie problému č. 12: 1.Sb5-c4 Kg6-f5 2.Va2-a3 Kf5-e4 3.Kh4-h5 ľub. 4.Sc4-d5 ľub. 5.Va3-f3 mat, 1...a4-a3 2.Sb2-h8 Kg6-h6 3.Sc4-g8 Kh6-g6 4.Va2-f2 ľub. 5.Vf2-f6 mat, 2...Kg6-h7 3.Kh4-g5 Kh7:h8 4.Kg5-f6 Kh8-h7 5.Va2-h2 mat. Ostatné vedľajšie varianty sú viac-menej samozrejmé.


Stav súťaže po 12. kole

Ing. J. Karel (Praha) 32 bodov. B. Šutor (Košice), M. Kižik (Košice) po 30 bodov. M. Perháč (Slovinky) 27 bodov. T. Horváth (Valaliky) a L. Kočík (Košice) po 26 bodov. M. Kriško (Vyš. Orlík) 25 bodov. J. Fábry (Medzev) 24 bodov. Š. Burkuš (V. Tŕňa) 22 bodov. J. Čurlík (Hanušovce), Dr. A. Novotný (Prešov) a K. Suchár (Prešov) po 21 bodov. J. Köteleš (Košice) a J. Majerčák (Levoča) po 19 bodov. N. Kron (Prešov) a L. Zvada (Biele Vody) po 17 bodov. I. Sukovský (Prešov) 16 bodov. A. Hajduczký (Slivník) a J. Štúň (Humenné) po 11 bodov. J. Mušuka (Humenné) a J. Hroblak (Prešov) po 10 bodov. Dr. V. Imrich (Kežmarok) 9 bodov. A. Heinrich st. (Jasov) 8 bodov.

Na ďalších miestach nedošlo k žiadnym zmenám.


Odkaz redakcie

Dr. A. Novotný: Vami poslané riešenia úloh č. 7, 8, 11 boli nesprávne. Za všetky ostatné úlohy máte body zarátané.


Vzad <<  >> Vpred